Galgauskā līgo kopā visas paaudzes

Galgauskā 23.jūnijā bija gan sacensības, gan kopīga līgošana. Paši dejoja, dziedāja un spēlēja teātri. Kopā ar pagasta ļaudīm līksmoja un aktīvi līdzdarbojās pagasta padomes priekšsēdētājs Staņislavs Gžibovskis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas