Galgauskā notiks pirmais iedzīvotāju forums

Galgauskas kultūras namā 12.aprīlī pulksten 10.00 notiks pirmais iedzīvotāju forums. Ierosinājums rīkot forumu ir pašu iedzīvotāju pausta vēlme. Tā mērķis ir apzināt un uzklausīt pagasta iedzīvotāju ierosinājumus un ieteikumus, kā dzīvi pagastā padarīt vispusīgāku un interesantāku.

”Šobrīd notiek pagasta iedzīvotāju iesūtītajās aptaujas anketās izteikto priekšlikumu apkopošana. Tajās ir daudz dažādu interesantu ieteikumu, ko mēs ceram kopīgi un arī sadarbībā ar Galgauskas pašvaldību kādreiz īstenot. Negaidījām, ka atpakaļ saņemsim 90 anketas ar ierosinājumiem,” saka Daiga Gargurne, kura pēc iedzīvotāju lūguma uzņēmusies pirmā iedzīvotāju foruma organizēšanu.


Uz anketā uzdotajiem jautājumiem ir atbildējuši dažāda vecuma ļaudis. Piemēram, jauniešiem ļoti būtiska ir sporta laukuma, kas Galgauskā tiešām ir sliktā stāvoklī, sakārtošana.


„Iesaistot gan vietējos uzņēmējus, gan arī pašus jauniešus, tur varētu ierīkot volejbola laukumu, izvietot soliņus un tamlīdzīgi. Jo to, ko pats izveido vai ierīko, pats arī pieskata. Daudz interesantu priekšlikumu ir izteikuši vecākās paaudzes ļaudis. Viņi, piemēram, vēlas apgūt prasmes darbā ar datoru, apgūt kādu svešvalodu un tamlīdzīgi. Ierosinājumus uzklausīsim arī nākamajā sestdienā, bet pats galvenais, ka ir izdevies izraisīt iedzīvotāju interesi,” pauž D.Gargurne.


Lai pirmais iedzīvotāju forums izdotos, ir pētīta arī citu pagastu pieredze šāda pasākuma organizēšanā. Divi iedzīvotāju forumi jau ir notikuši Tirzas pagastā. Savukārt Druvienas pagastā pagājušā gada martā notika lielais iedzīvotāju forums, bet augustā, to rīkoja jaunieši.


„Katru gadu iedzīvotāju forums rīkots netiek, jo ir jāpaiet kādam laikam, lai tiktu īstenotas tajā izteiktās idejas,” bilst Druvienas pagasta sekretāre Inese Zvejniece. Aktīvas vēlmju un priekšlikumu apzinātājas pagastos ir jauniešu organizācijas.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas