Galgauskas pagasta kultūras pili atklās maijā

Ir iecerēts, ka Galgauskas kultūras nama svinīgā atklāšana varētu notikt maijā, jo tad pilnībā būs atjaunota visa vēsturiskā ēka, kas celta 1870.gadā kā Galgauskas dziedāšanas biedrības nams par iedzīvotāju ziedoto naudu.

Projekts gūst atbalstu Šobrīd turpinās kultūras iestādes atjaunošana, ko veic SIA "RCI - Gulbene" strādnieki. Galgauskas pagasta padomes priekšsēdētājs Stanislavs Gžibovskis stāsta, ka pērnā gada rudenī Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsta dienestā pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas Savienības atbalsta programmā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem". Pirmajā projekta kārtā piešķirts 101 000 latu. Pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu arī otrajai kārtai par 57,6 tūkstošiem latu, kurus izlietos kultūras nama tālākai sakārtošanai. Minētajā atbalsta pasākumā pašvaldība kopumā var saņemt 140 000 latu. Ir jābūt arī pašvaldības finansējumam.

 

"Tik pamatīgu remontu šī ēka seb nebija pieredzējusi. Dažviet ēkas ārsienas bija tik ļoti bojātas, ka tās vajadzēja gandrīz pilnībā atjaunot. No jauna nācās uzlikt arī griestu balstus, ierīkot komunikācijas un tamlīdzīgi," stāsta S.Gžibovskis.

 

Šobrīd līdz šim vēl neatjaunotajā ēkas daļā pirmajā stāvā tiek ierīkotas tualetes apmeklētājiem, būs arī dušas telpa, ērtas garderobes, plaša priekštelpa un neliela kafejnīca. Arī otrajā stāvā tiks izveidotas vairākas telpas. Vienā atradīsies trenažieri.

 

"Kad telpas būs gatavas, tās atliks tikai iekārtot," piebilst pašvaldības vadītājs.

 

Praktiski jābūvē no jauna

Galgauskas kultūra namā ugunsgrēks izcēlās 2002.gada martā. Izdega skatuve, lielā skatītāju zāle un palīgtelpas, tāpēc vispirms tika atjaunots ēkas jumts. 2003.gadā Finanšu ministrijas Kredītu komisija atbalstīja pagasta padomes iesniegto projektu par 30 000 latu piešķiršanu. Kredīts, ko piešķīra Valsts kase, pašvaldībai jāatmaksā desmit gadu laikā.

 

Tika lēsts, ka kopumā kultūras iestādes atjaunošanai ir nepieciešami vismaz 150 000 latu, jo būtībā ēku nācās uzcelt no jauna. Kultūras nama sākotnējās bilances vērtība bija 1290 lati. Savulaik pirms ēkas atjaunošanas uzsākšanas, pašvaldība iegādājās arī meža cirsmu un, izmantojot vietējo darbaspēku, to izstrādāja, lai sarūpētu nepieciešamos kokmateriālus. Pirmo atjaunoja skatuvi un skatītāju zāli, kā arī dažas palīgtelpas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas