Galvo, lai var pabeigt Stāķu un Šķieneru siltumapgādes projektu

Vietējie deputāti 30.jūnija domes sēdē ir nobalsojuši par to, lai novada pašvaldība kļūst galvotāja SIA “Gulbenes nami” kredītsaistībām 90 158,20 eiro apmērā uz 30 gadiem.
Šo summu uzņēmums aizņemas no Valsts kases. Tiek noteikta mainīgā gada procentu likme ar fiksēšanas periodu ik pēc gada. Aizņēmums tiek garantēts ar pašvaldības budžetu.
Deputāti lēmumu pamatoja ar to, ka SIA “Gulbenes nami” pilnībā pieder pašvaldībai un ka uzņēmums īsteno Kohēzijas fondu līdzfinansētu projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā”. Aizņēmums no Valsts kases ir vajadzīgs minētā projekta realizācijai. 17.aprīlī ir noslēdzies trešais iepirkums, kas attiecas uz projektu, kurā tiks izbūvētas siltumtrases ēkām Stāķi 1, Stāķi 15, Stāķi 16 un Gulbenes industriālā parka teritorijā Stradu pagastā.
Saskaņā ar SIA “Gulbenes nami” publiskoto informāciju projekta īstenošanas trešajā posmā ir nepieciešami papildu darbi - siltumtīklu izbūve mājām Stāķi 1, Stāķi 15, Stāķi 16, kā arī Gulbenes industriālā parka teritorijā. Līgumcena par iepirkumā minētajiem darbiem ir 137 000 eiro. Darbus veiks SIA “Halle B”.
Šī firma piedalās visu trīs projekta posmu īstenošanā. Pirmajā posmā līgumcena par veicamajiem darbiem bija 570 000 eiro. Tika izbūvētas siltumtrases 2043 metru garumā un uzstādīti astoņi siltummezgli. Projekta otrajā posmā tika veikti papildu darbi jau minētajā siltumtīklu izbūvē. Šos darbus uzņēmums veica par 161 284,69 eiro līgumcenu. Tika uzbūvēta siltumtrase ēkām Stāķi 4, Stāķi 3 un Stāķi 2. Uzbūvētās siltumtrases kopējais garums šoreiz bija 277 metri. Tika uzstādīti pieci siltummezgli.
Viss projekts kopumā ir jāīsteno līdz šā gada 30.novembrim.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas