Garantē minimālo ienākumu

Gulbenes novads.

Dome nolēmusi piešķirt pašvaldības pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai. “Dzirkstele” to uzzināja pašvaldībā.

Četros gadījumos personām piešķirti 37 lati mēnesī, vienā gadījumā 111 lati mēnesī. Pabalsta saņemšanas termiņš ir trīs mēneši – no jūlija līdz septembrim.


Septiņos gadījumos dome lēma par trūcīgās personas vai ģimenes statusa piešķiršanu. Vienā gadījumā deputāti lēma par divu bērnu turpmāko uzturēšanos audžuģimenē un par pabalsts piešķiršanu viņu uzturam 60 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas katram bērnam.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas