Gatavojas Nākotnes ielas pārbūves darbiem 1

Gulbenes novada dome gatavojas gan līdzfinansēt pilsētā, Nākotnes ielā, gaidāmos būvdarbus, gan vēl aizņemties naudu arī Valsts kasē. Deputāti par to pagājušajā nedēļā runāja finanšu komitejas sēdē un lēma 29.novembra domes sēdē.

Paredzams, ka pārbūves darbi Nākotnes ielā tiks realizēti vairākās kārtās. Šobrīd ir runa par 1., 2. un 4.kārtas darbu izpildi.

Paredzams, ka tiks sakārtoti ceļi un celiņi vairāk nekā 700 kvadrātmetru teritorijā un 533 metru garumā. Piemēram, gar ēkām Nākotnes ielā 2/6, 2/5. Faktiski tas būs kā kvadrāts apkārt bērnudārzam “Auseklītis”. Ir jau bijis izsludināts publiskais iepirkums šo Nākotnes ielas būvdarbu veikšanai (saskaņā ar SIA “Marten Projekti” izstrādāto būvprojektu), kā arī autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, taču rezultāti vēl nav publiskoti. 30.novembra domes sēdē deputātiem būs jālemj par 166 432,78 eiro nodrošināšanu no pilsētas ceļu fonda līdzekļiem (25 procenti no kopsummas), kā arī par 499 297 eiro aizņemšanos no Valsts kases uz 20 gadiem, lai šo projektu varētu realizēt. Pēc tam, kad pašvaldība būs izvēlējusies būvdarbu veicēju, tam Nākotnes ielas 1., 2. un 4.kārtas darbi būs jāveic 365 dienu laikā.

Deputāts Andis Caunītis pauda gandarījumu, ka Nākotnes ielā taps “guļošie policisti”. Pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš piebilda, ka pēc iedzīvotāju lūguma maksimāli projektēšanas laikā tika paredzētas vietas automašīnu stāvvietām.

Pirms gada pilsētas pārvalde organizēja tikšanos ar iedzīvotājiem, lai, uzsākot Nākotnes ielas pārbūves projektu, uzklausītu viņu vēlmes. Šobrīd šis projekts ir izstrādāts un publiski pieejams elektroniskā formātā novada domes mājaslapā. Nākotnes ielas pārbūves projekta mērķis ir atjaunot nolietoto brauktuvju un celiņu segumu, nodrošināt mūsdienīgu un drošu vidi apkārtējiem iedzīvotājiem un pielāgot infrastruktūru mūsdienu vajadzībām. Projekta rezultātā būtiski tiks palielināts stāvvietu skaits automašīnām.

Nākotnes ielu pārbūvēs 951 metra kopgarumā. Projektā ieplānoti arī dažādi labiekārtošanas darbi – apzaļumošana, atkritumu urnu un soliņu uzstādīšana. Plānots demontēt visus dzelzsbetona apgaismojuma stabus.

Skolas ielas kvartāla iedzīvotāji “Dzirkstelei” ir jautājuši, kad pie viņu dzīvesvietām tiks realizēts līdzīgs projekts un kāpēc viņiem pašiem no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā automašīnu stāvvietu ierīkošana. Pilsētas pārvaldes vadītājs G.Āboliņš skaidro, ka ir ļoti būtiskas atšķirības starp Nākotnes ielas kvartālu un Skolas ielas iekšpagalmiem.

“Nākotnes ielas kvartāla iekšpagalmu ceļiem jau vairākus gadus ir ielas statuss (951 metra kopgarumā). Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot (un izmantojam) ceļu fonda finansējumu bedrīšu lāpīšanai vasarā, gan sniega tīrīšanai ziemā. Skolas ielas iekšpagalmos tā ir tikai un vienīgi pašvaldības nauda, ko ieguldām seguma uzturēšanai. Nākotnes ielas kvartālā atrodas bērnudārzs. Darbdienās katru rītu un vakaru pa Nākotnes ielas kvartālu tiek vesti bērni uz bērnudārzu un no tā, tiek piegādātas preces bērnudārzam. Mums prioritāri jāsakārto droša piekļūšana pirmsskolas izglītības iestādei, kā arī autostāvvietas transportlīdzekļiem pie bērnudārza (ja bērni tiek vesti ar autotransportu)! Nākotnes kvartālā pašvaldība neveido autostāvvietas priekš kāda konkrēta privātīpašnieka A, B vai C Nākotnes ielas kvartālā vai kādas konkrētas mājas Nākotnes ielā. Pašvaldība izbūvēs autostāvvietas gar ielu – Nākotnes ielu atbilstoši tiem Nākotnes ielas kvartāla māju pilnvaroto personu ierosinājumiem, kas tika izrunāti tikšanās reizēs. 2017.gada vasarā uz “Dzirksteles” jautājumu par Skolas ielas iekšpagalmiem esmu jau atbildējis – kad pabeigsim sakārtot Nākotnes ielas kvartālu, tad turpināsim darbus Skolas ielā. Bet darbosimies secīgi. Pabeidzam vienu, tad sākam nākamo projektu,” viņš saka.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas