Ģimenes ārsts obligāti nav jāmaina

"Ziemā dzīvoju pie radiem Rīgā un tur arī bez problēmām reģistrējos pie ģimenes ārsta. Vasarā atgriežos Gulbenē. Taču te rodas problēmas piereģistrēties pie ģimenes ārsta. Mani negrib ņemt pretim! Vai tā drīkst? Esmu informēta, ka tagad pacients ģimenes ārstu var mainīt biežāk nekā tikai vienu reizi gadā. Vai taisnība?" “Dzirkstelei” jautā kāda seniore.

"Dzirkstele" skaidrojumu lūdza biedrības "Latvijas Ģimenes ārstu asociācija" birojā, kur informē: “Pacientam būtu jāizvēlas viens, savs ģimenes ārsts un tāpat nepieciešamības gadījumā ir iespējams vērsties pie cita ģimenes ārsta pēc palīdzības, īslaicīgi atrodoties citā Latvijas vietā.”

Asociācijā arī atgādina, ka pacienti neskaidros gadījumos var zvanīt un jautāt Nacionālajā veselības dienestā pa tālruni 67043700, kā arī zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Zvanot dienestam, “Dzirkstelei” tiek paskaidrots, ka normatīvajos aktos nav nekādu ierobežojumu tam, cik reižu gadā pacients ir tiesīgs mainīt ģimenes ārstu, piereģistrējoties pie tā kā pacients. Taču ģimenes ārsts ir tiesīgs atteikties reģistrēt pacientu. Tas var notikt tad, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus teritorijas, kurā ārsts veic savu darbību, un ja ārsta pacientu sarakstā jau ir 2000 reģistrētu pacientu vai 900 bērnu. Ģimenes ārsts nevar atteikt reģistrēt sava jau reģistrētā pacienta bērnus vai laulāto, kas dzīvo teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību. 

Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, jāvēršas pie tā ģimenes ārsta, ko esat izvēlējies, un jānoslēdz savstarpēja vienošanās.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” ģimenes ārsta pacients ir:

1) persona, kura reģistrēta ģimenes ārsta pacientu sarakstā;

2) ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrējusies persona (turpmāk – īslaicīgais pacients):

* kura īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējums, apciemojums) laikā ir saslimusi un vērsusies uzturēšanās vietai tuvākajā ģimenes ārsta praksē pēc palīdzības; periodiski atrodas tuvinieku vai aizbildņu aprūpē attiecīgā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

* tiek vakcinēta vakcinācijas iestādē; nav vispār reģistrējusies pie ģimenes ārsta, bet vērsusies pie ģimenes ārsta pēc palīdzības;

* ir pie cita ģimenes ārsta reģistrēts pacients, kas vērsies pie ģimenes ārsta kā pie pacienta ģimenes ārsta aizvietotāja.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas