GMI pabalsta saņēmēju skaits nav limitēts

Arvien biežāk "Dzirkstelei"nākas uzklausīt jautājumus par to, kas jādara, lai saņemtu garantēto minimālo ienākumu (GMI) pabalstu. "Devos uz pagasta pārvaldi un teicu, ka vēlos saņemt GMI pabalstu. Tur ar mani pajokoja un neko nepaskaidroja. Devos projām, bet sirds man bija pilna! Kā lai finansiāli nodrošinu divus vidusskolas vecuma skolēnus, ja man nemaz nav naudas?! Mani bērni ir paēduši, jo mums ir sava saimniecība, kurā saražojam gan pienu, gan gaļu un dārzeņus. Taču man nav darba un līdz ar to nav arī naudas," "Dzirkstelei" stāsta kāda Gulbenes novada pagasta iedzīvotāja.

Gulbenes novada domes sociālās un veselības nodaļas vadītājs Jānis Antaņevičs "Dzirksteli" skaidro, ka personai, kas vēlas pretendēt uz GMI pabalstu, vispirms savā pagastā pārvaldes vadītājam ir jāraksta iesniegums, kurā jāpauž šī vēlme.

 

"Ja savā pārvaldē cilvēka iesniegumu neņem pretim, tad tas jāadresē man personīgi," saka J.Antaņevičs.

 

Izteikti palielinoties GMI pabalsta prasītāju skaits Gulbenē. J.Antaņevičs klāsta, ka nav limitēts GMI saņēmēju iespējamais skaits. Būtiska ir tikai katra konkrētā cilvēka dzīves situācijas atbilstība noteiktiem kritērijiem, lai šo pabalstu varētu saņemt.

 

Saskaņā ar Labklājības ministrijas nostādnēm GMI pabalstu var saņemt trūcīgās personas vai ģimenes, kuras par tādām atzinis pašvaldības sociālais dienests, izvērtējot šo cilvēku materiālo situāciju.

 

Persona savā pašvaldībā vispirms raksta iesniegumu, tad aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija, kurā jānorāda savi ienākumi (darba alga, pensija, pabalsti, stipendija un cits) par pēdējiem trim mēnešiem. Pēc tam ar sociālo dienestu jāparaksta vienošanās par līdzdarbību. Līdzdarbības pienākumus var nenoteikt, ja personai nav iespēju nodrošināt bērna ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērna aprūpi.

 

GMI pabalsts nav noteikta summa. To aprēķina kā starpību starp valsts vai pašvaldības noteikto GMI līmeni un personas vai ģimenes ienākumiem. Valstī Ministru Kabineta noteiktais GMI pilngadīgai personai ir 40 lati, bērnam - 45 lati.

 

Pašvaldība var nodrošināt GMI pabalstu arī pakalpojuma veidā, piemēram, piešķirot brīvpusdienas, iegādājot mācību līdzekļus.

 

GMI pabalstu var saņemt 3 mēnešus, ja viens no ģimenes pilngadīgajiem cilvēkiem ir darbspējīgs, 6 mēnešus - ja ģimenē nav darbspējīgo vai ja ģimenē ir cilvēks ar invaliditāti vai bērns. Atkārtoti GMI pabalstu var saņemt pēc 3 vai 6 mēnešiem pēc visu dokumentu iesniegšanas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas