Godina par ieguldīto darbu Dziesmu un deju svētku norisē

Gulbenes rajona padomes zālē nesen pulcējās pašvaldību, kultūras namu un pašdarbības kolektīvu vadītāji, kā arī visi tie cilvēki, kas palīdzēja gatavoties un sekmīgi noritēt Dziesmu un deju svētkiem.

Šis pasākums tika rīkots, lai ikvienam varētu vēlreiz pateikties par ieguldīto darbu, gatavojoties lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, kas notika šovasar. Rajona padomes priekšsēdētājs Aldis Strads pasniedza Atzinības rakstus pašvaldību vadītājiem, rajona padomes izpilddirektore Guna Švika sveica kolektīvu, kas piedalījās svētkos Rīgā, vadītājus, savukārt rajona padomes konsultants kultūras jautājumos Donāts Veikšāns godināja kultūras namu vadītājus, kā arī visus citus cilvēkus, kas tehniski palīdzēja sagatavoties svētkiem.

Svētku pasākumu, kas bija kā noslēgums Dziesmu svētku sezonai un sākums jaunajam darba cēlienam, ar savu priekšnesumu kuplināja Gulbenes mūzikas skolas skolotāju trio - Indra Ieviņa (vijole), Lūcija Brice (vijole) un Inga Kalniņa (klavieres).

Kultūras darbinieki jaunajā sezonā katra mēneša trešajā ceturtdienā tiksies semināros. "Reizēm dodamies arī pieredzes apmaiņā uz citiem rajoniem vai apmeklējam kādus pasākumus. Mēs vēlamies aizgūt kaut ko no kolēģiem, paskatīties, kā citviet cilvēki darbojas. Šad tad mums notiek arī izbraukuma semināri," stāsta D.Veikšāns.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas