Govīm noteiks produktivitāti

Kopš 2.marta šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas - Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība un Latvijas "Holšteinas" šķirnes lopu audzētāju asociācija - sniedz pakalpojumus zemniekiem par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošām govīm.

Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības speciālists Nikolajs Ļisovenko informē, ka pakalpojums sevī ietver ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošai govij, kura vismaz gadu atrodas pārraudzībā.

Izņēmums ir gaļas šķirnes un gaļas šķirņu krustojumi, piena - gaļas šķirņu krustojumi, kā arī nezināmas izcelsmes dzīvnieki.

Ir noteikts, ka pārraudzībā esošajai govij pēdējās noslēgtās standarta laktācijas izslaukums ir vismaz 5000 kilogrami, bioloģiskajās saimniecībās - vismaz 4000 kilogrami piena, ka arī pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas