Grib sakopt Gulbenes parkus līdz pilsētas simtgadei 25

Apmēram 27 hektāros Spārītes parkā Gulbenē (sākot no Ozolu ielas stāvlaukuma malas) ir iespējams veikt kopšanas darbus, jo tur nav īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusa.
Tur ir iespējams izvākt kritušos kokus, nocirst pāraugušos, atbrīvot brikšņos ieaugušos kokus, padarot tos redzamus. “Pie reizes varētu pieķert tiltiņa atjaunošanu Vidus ielā (ielas galā – red.),” rosināja vietējais deputāts Normunds Mazūrs.
Apmēram divdesmit cilvēki  (neskaitot pašvaldības darbiniekus un deputātus) lietainajā 9.septembra vakarā bija sapulcējušies Spārītes parka malā, lai diskutētu par parka nākotni. Šo satikšanos bija izsludinājusi pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļa.
“Ja mums ir iedzīvotāju atbalsts, ejam nākamo soli. Veicam koku atzīmēšanu. Varam aicināt iedzīvotājus, lai visu apskatāmies pēc kārtas. Aicinām arī Dabas aizsardzības pārvaldi,” sacīja Gulbenes novada pašvaldības ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre, tiekoties ar iedzīvotājiem. “Saprotam, ka teritorija ir liela, jāapsaimnieko būtu,” pauda novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis. Viņa skatījums – to parka daļu, kuru drīkst, būtu jāapsaimnieko intensīvi. Paliks arī dabas lieguma daļa, kur pieskarties nedrīkst.
Turpināt Spārītes parka sakārtošanu (apmēram 8 hektāros tas jau esot darīts) ļauj jau 2014.gadā pēc pašvaldības pasūtījuma ainavu arhitektes Vinetas Radziņas izstrādātais parka ainaviskā skaistuma rekonstrukcijas projekts. Eksperte ir iezīmējusi, kur veidojama ainavu zona ar iemītajām takām.  L.Šmite-Ūdre atgādināja, ka pašvaldība jau agrāk ir aptaujājusi gulbeniešus par to, kā viņi redz Spārītes parka ainaviskās daļas attīstību. Tika saņemtas atbildes, ka vēlas šo parku pastaigām, nūjošanai, vēlas te ieraudzīt arī kādu sēni. Meža parks – tādu šo vietu vēlētos veidot pašvaldības ainavu arhitekte.
Labiekārtošanas iestādei varētu uzdot veidot parku “vienkārši funkcionālu”, pauda L.Šmite-Ūdre. Šādam skatījumam piekrita gulbeniete Ligita Zitāne. Viņa grib, lai parkam pa takām var “cauri iziet un lai krūmi īsti nesitas sejā”. Arī citi nebija pret parka paretināšanu un kritušo koku savākšanu. Kāds no tuvuma dzīvojošajiem senioriem ieminējās, ka varētu ļaut iedzīvotājiem pašiem pakopt parku. Gulbenietis Andrejs Vācietis sacīja – savā laikā tas ticis darīts, jo bijusi atļauja.
A.Caunītis pastāstīja, ka savā laikā Emzes un Spārītes parks tika klasificēts kā meža zeme un tad šai zemei bijis sagatavots apsaimniekošanas plāns. Šobrīd Spārītes parkam vairs nav meža zemes statusa, tas ir parks. Savukārt Emze ir dendroloģiskais stādījums, kur ir stingras dabas aizsardzības prasības un bez saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi neko nedrīkst darīt. Ar minēto pārvaldi būs jāsaskaņo darbības arī Spārītes parkā. A.Caunīša priekšlikums – pašvaldība varētu noteikt, kādi darbi ir veicami, un tad pirkt pakalpojumu šo darbu veikšanai. Izcērtami būšot vairāki tūkstoši kubikmetru koksnes. Pašvaldības labiekārtošanas iestāde ar to galā netikšot. Taču kailcirtes Spārītes parkā nebūšot nekad.  
Deputāts Gunārs Ciglis, kurš novada domē vada vides aizsardzības jautājumu komisiju, sacīja: “Pašlaik Latvijā veidojas interesanta situācija – ļoti intensīvi mainīsies ainava.” Viņaprāt, dižozolus vai dižliepas drīz varēs redzēt tikai parkos un lauku viensētu tuvumā. Tas ir vēl viens arguments, kāpēc Spārītes parks esot jāretina - lai dižos kokus saudzētu, “atvērtu”, iedotu telpu vainaga platumā. Tad ir garantijas, ka dižais koks nenonīks. Un tas būs labs darbs, domājot par nākamajām paaudzēm, dodot iespēju vēl redzēt šos dižkokus, pauda G.Ciglis. Viņš aicināja ķerties pie šiem darbiem nekavējoties, lai uz Gulbenes pilsētas simtgadi (2028.gada 25.februārī) iecerētais būtu paveikts.
Savu viedokli pauda arī pašvaldības vides aizsardzības komisijas loceklis Elvijs Kantāns, kurš aizraujas ar putnu vērošanu un ir lietpratējs šajā jomā. Viņš teica – ir skaidri jāapzinās, ko tieši sabiedrība vēlas no Spārītes parka. Ciršana, kritušo koku savākšana, taku izveide nozīmējot arī zaudējumus dabai – putniem, citām sugām. Viņš atgādināja, ka sausie koki ir vajadzīgi putniem. Veselajos kokos tie nedzīvo. E.Kantāns sacīja – ja tiks izņemtas apses parkā, tas būs kaitējums apodziņam. Viņam būs atņemta ligzdošanas vieta. Kāds ieminējās – parkā jāliek jauni putnu būri. E.Kantāns iebilda, ka tas neder. “Ja mēs parku vairāk cilvēkiem taisām, jāiet uz to. Bet, ja darām no vides viedokļa, tad varam pa parku vienkārši skaisti, romantiski pastaigāties. Vairāk te nav, ko darīt,” pie sava viedokļa palika E.Kantāns.
Gulbeniete Maija Grāve iebilda – vajag tādu Spārītes parku, pa kuru cilvēks tik tiešām var pastaigāties bez kāpšanas pāri kritušiem kokiem. E.Kantāns pauda – parkā ir sastopami daudzi aizsargājami putni. N.Mazūrs teica – bez Dabas aizsardzības pārvaldes akcepta tāpat nekas nenotiks. Taču, viņaprāt, jādara tā, lai labums būtu visiem, arī cilvēkiem.

Fakti
◆ 17.gadsimtā tagadējās Gulbenes vietā bijusi Vecgulbenes muiža ar nelielu dārzu, kas pārveidots un paplašināts pēc 1789.gada. Te uzceltas Sarkanā un Baltā pils. Ap abām šīm pilīm izveidots 500 hektāru liels parks. Līdz mūsu dienām saglabājušās atsevišķas parka daļas, kuru kopējā platība ir apmēram 179 hektāri: Pils parks, Rūdolfa (pie slimnīcas), kā arī Emzes un Spārītes parks.
◆  Aiz Gulbenes novada vidusskolas uzreiz uz ziemeļaustrumiem sākas vēsturiskā Marijas parka daļa, ko tagad sauc par Spārītes parku. Tālāk uz stacijas pusi atrodas Emzes parks. Abi parki ir barona Heinriha fon Volfa veltījums savai sievai. Mūsdienās parki ir stipri pārpurvojušies un aizauguši.
◆ 2014.gadā pēc Gulbenes novada pašvaldības pasūtījuma ainavu arhitekte Vineta Radziņa izstrādāja aizsargājamā dendroloģisko stādījumu “Emzes parka” rekonstrukcijas projektu.
◆ Emzes parka teritorijā ir iezīmēti divi biotopi, kuros nekāda cilvēka iejaukšanās nav pieļaujama. Viena šāda teritorija atrodas pie Emzes dīķa un otra nosacīti – pie Svētezera un Asaru dīķa (jau Spārītes parka daļā) – tā 2014.gadā bija atzinusi ainavu arhitekte Vineta Radziņa.
◆ Emzes parks ir unikāls ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, jo tik lielam dendroloģiskajam stādījumam - vairāk nekā 160 hektāros zemes - tuvākajā apkārtnē nav analoga.
No “Dzirksteles” arhīva

Pievieno komentāru

Komentāri 25

Vilis

Var just, ka tuvojas vēlēšanas! Sāk solīt debesu brīnumus.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.11 12:40

Zigis

Nu tak, sen jau visu varēja izdarīt...
Svilst dibeni, vajag balsotājus PAR

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.11 13:16

Zaļie

Lemj, lemj, izsludina konkursus un nekas nemainās!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 10:06

aaa

interesanti ko koku aizstāvji teiks ,ka sāks kopt atkal protestēs ka zāģē labus skaistus kokus.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.11 13:23

Skrejlapa

Dīvaini, ka iedzīvotāju apspriešanā pārsvarā ir novada domes pārstāvji.Vai tas ir tāpēc, ka lēmums jau pieņemts un vajadzēja savākt cilvēku "masu" publiskās apspriešanas faktam?
Citos jautājumos publiski parādās 1-2 pašvaldības pārstāvji - šeit visa "svīta"
Vēlēšanas nāk, tauta!!!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.11 14:55

Aldis

Lai necer, ka kāds vecos vēlēs! Kur tad tā tautu atcerejušies? Un tiešām visi domes spečuki pie vietas Spārītē!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.11 20:36

Ziņa

Nu tak sen jau viss izlemts,publiskā apspriešana ir tikai ķeksīša pēc!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.11 22:49

tās ir vēlēšanas

kaut kas neīsts ir šajā pasākumā, jo dome nekad neko nav darijusi , tad pēkšņi tāda aktivitāte, sapulces apspriedes, kam tas cirks ir vajadzīgs

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 05:13

Ha ha

Dzirnavu dīķi jau šī pati dome iztīrija un sakopa......Tās visas tukšas pļāpas

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 10:06

Objektīvs

Vadības nepilna pilnvarojuma laikā, turklāt pārvarot opozīcijas liktos baļķus riteņos, ir sakopta Stāmerienas pils, puse Spārītes parka, lielākā daļa Brīvības ielas u.c., kas iepriekšējo trīsdesmit gadu laikā bija ielaists. Tādēļ prātīgāk ir ļaut strādāt darītājiem nevis pievienoties nedarītāju brēcēju-baļķu bariņam, kuri kāro tikt pie varas. Nav zināms, viņi turpinās nedarīšanas tradīciju vai to lauzīs? Es esmu par tiem, kuri ir pierādījuši, ka dara! Jūs - spriediet paši ar savām ne “baļķu” galvām:)!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 13:49

!!!

Brīvības ielu kārtoja, jo vajadzēja uzcept nejēdzīgo apli par miljoniem. Tur varēja riktīgu piķi sabāzt kabatās!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 14:08

Objektīvs tam !!!

Ja to zini, uzsūti Valsts kontroli. Tikai tad Tev nāksies faktus uzrādīt ar savu parakstu. Līdz vēlēšanām redzētu rezultātu. Ja to saki tikai anonīmi, Tu izplati TENKAS!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 15:56

!!!

Vot tikai ***. nevajag! Katrs skolas bērns zina kā deputātiņš nopirka māju pie apļa un pèc tam saņēma lielu kompensāciju.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.13 19:31

beka

Parciņš, tas ir labi. Ideāli, ja caur to var iziet pa ceļam no darba uz mājām. Izvēdināt galvu. Speciāli pa parku staigāt - nu tā. Vairāk izvēlos maršrutu caur to, ja jānonāk no A uz B. Valdības vietā vairāk iespringtu uz pilsētas simtgadi par pilsētas iedzīvotāju skaits un to vidējais vecums, nevis par veciem baronlaika kokiem. Putnu draugam taisnība - kurš grib, lai iet un staigā, bet lai nemaisa dabai.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 18:16

Juris

Daudz būtu, ja jau iestaigātās gājēju takas sataisītu tā, lai pa tām varētu izstaigāt sausām kājām cauru gadu. Tad ap kokiem varētu pat negrābstīties. Lai aug savā nodabā.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.12 18:21

Reinsone...

Es domā ka nevajag neko kopt jo skaistāka bedre būs Gulbene kam tērēt naudu jau Gulbīšu parka uz papīra skopa vēl varam par kaut ko pasapņot super vai ne?????

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.13 08:13

Caunītis

Beidziet pūlēties lielie kopēji līdz galam ne viena vieta nav sakopta un nekad ne kas nebūs šinī zarnu miestā cik kauns ka nav kur aizvest savas paziņas kad atbrauks ciemos.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.13 08:19

Vāvere

Ved uz vecajiem kapiem. Tur ir ko redzēt. Ir ko padomāt. Par mūžīgo.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.13 09:55

Jānis Dreimanis

Ļoti vēlētos kad ejot uz mazdārziņiem būtu izgaismots ceļš!!!!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.13 08:31

Gribas pačurāt

Sakārtojat beidzot Gulbenē vietas, kur var nokārtot savas dabīgās vajadzības, nomazgāt rokas!!!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.13 09:49

Anna

Tiešām, kas ar Gulbīšu parku, Dzirnavu dīķi u.c.iesāka un čušs! Vai kāda vieta ir līdz galam sakopta? Brīvības ielas bedres, Baložu ielas šausmas! Un vēl grib.lai tos partiju staigātajus vēlētu?

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.13 10:01

Arï

Nu gan viens otrs bezkaunìgi slavina domi: lūk opozīcija traucējusi Stāmerienas pili sakopt. Kad pārdod mežu platības lielu gudrību nevajag naudu iztērēt. Un citi darbi tiek piesaukti. Viss ir pusdarīts, iedarīts. Katram domē laikam gribas bīdīt ko savu. Kādi vienkārši grib turēties pie varas

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.14 10:30

xxx

Skaidrāks par skaidru- Caunītis, Krauklis un Mazurs jau sāk bruģēt ceļu uz vēlēšanām.

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.14 15:34

Objektīvs tam Arī

Pirms komentē, izlasi kārtīgi! Rakstīts ir, ka sakopta Stāmerienas pils, un pirms tam, ka “baļķi” traucējuši vispār, bet ne šo pili! Pie reizes, es neesmu domes cilvēks!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.14 18:23

Kas

Vai tad ar 700 000 nepietika Spārītes parkam,tur toč bija naturāla naudas atmazgāšana,par 700 000 varēja tādu parku skopt un arī aiz Ģimnāzijas stadiona varēja būt normālas taciņas nevis viss kā bijis!!! Pat zāle lāga tur nav nopļauta!

pirms 9 mēnešiem, 2020.09.15 22:41

Vietējās ziņas