Gulbenē sāks uzlabot teritoriju ap Emzes dīķi 1

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka ir uzsākta aktīva projekta “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” īstenošana un ir parakstīts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par finansēšanas un izpildes kārtību.

Projekta mērķis ir Emzes parka kultūrvēsturiskās zonas ap Emzes dīķi tūrisma infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot sakārtotu, pieejamu teritoriju, kā arī informācijas un izziņas iespējas par unikālo dabas objektu, tajā pašā laikā mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Projekta īstenošanas laikā saskaņā ar dabas aizsardzības plānā paredzētajām aktivitātēm paredzēts veikt taciņu tīkla atjaunošanu ap Emzes dīķi, papildinot to ar labiekārtojuma elementiem, informācijas zīmēm un norādēm. Tiks nodrošināta tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība atjaunošanas darbiem, kā arī būvuzraudzība būvdarbu laikā. Paredzēts izveidot informatīvu planšeti ar parka karti un informāciju par dabas vērtībām teritorijā.

Šobrīd norit tehniskās dokumentācijas izstrāde, ko veic SIA “Marten projekti”. Kopējās projekta izmaksas ir 42 075,08 eiro, no tām Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums - 29 999 eiro. Projektu plānots pabeigt līdz 2022.gada aprīlim.

Projekts tiek īstenots aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” pasākuma “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” ietvaros, aktivitāšu īstenošana norit sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.


Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas