Gulbenē visvairāk pabalstu - trūkumcietēju medicīnas izdevumiem

Gulbenes pilsētas domes sēdē 27.martā visvairāk naudas pabalstos trūcīgajiem nolēma izmaksāt tieši medicīnas izdevumu apmaksai. Šādu palīdzību pašvaldībai lūdza 34 cilvēki. Kopsummā viņiem medicīnas izdevumus pilsētas dome apmaksājusi 835 latu apmērā.

Pavisam domes sēdē lēma par sociālo pabalstu piešķiršanu 46 gulbeniešiem.

 

Komunālajiem maksājumiem vai kurināmā iegādei pabalstu piešķīra 10 personām kopsummā par 200 latiem.

 

Uztura maksas atlaidi pirmsskolas izglītības iestādē piešķīra diviem bērniem (50 procentu apmērā uz trim mēnešiem).

 

Vienam pilngadību sasniegušajam bārenim noteica pabalstu kopsummā par 265 latiem.

 

Deputāti nobalsoja par divu personu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

 

Domes sēdē arī ar labojumiem apstiprināja vairākus nolikumus - par pašvaldības sociālajiem pabalstiem, par vienreizējo pabalstu dzīves jubilejā un par vienreizējo Ziemassvētku pabalstu. Ja šos nolikumus apstiprinās  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Būtiski varētu mainīties tas, ka turpmāk jubilejās dome nesveiks visus ilgdzīvotājus vai zeltkāzniekus, tāpat uz Ziemassvētkiem neizmaksās naudu visiem Gulbenes pensionāriem, jo tas nav likumīgi. Likums paredz, ka pašvaldība naudas pabalstu var sniegt tikai trūcīgajām personām. Visticamāk, ka nākamajos Ziemassvētkos Gulbenes pašvaldība visiem pilsētas pensionāriem bez izņēmuma varēs dāvināt vienīgi svētku koncertu par brīvu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas