Gulbenei – bezdeficīta budžets

Taupīs uz atalgojuma rēķina, štatus nesamazinās
Gulbenes pašvaldība ceturtdien apstiprināja šāgada budžetu ar 802 930 latu ietaupījumu no pagājušā gada. Gulbenes pilsētas domes vadītājs Nikolajs Stepanovs domes sēdē uzsvēra, ka pat ar visu naudas ietaupījumu šogad Gulbenes naudas makā būs tikai  82,3 procenti no pagājušā gada apjoma, nepieskaitot klāt mērķdotācijas un investīcijas. Tomēr, kā norādīja N.Stepanovs, pagaidām Gulbenei ir bezdeficīta budžets.

Šogad pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi būs 6,4 miljonu latu lieli. No šā apjoma 2,4 miljonus latu veidos iekasētie nodokļi. Pamatbudžeta izdevumi būs vairāk nekā septiņi miljoni latu. Speciālā budžeta ieņēmumus veidos vairāk nekā 176 tūkstoši latu, izdevumus - 208 tūkstoši latu. Šogad Gulbenes pilsētas domei ir arī jāpilda finansiālās saistības 167 236 latu apmērā, atmaksājot aizņēmumus.


Kā deputātiem norādīja N.Stepanovs, Gulbenes pašvaldība ir no tām, kas līdz šim un arī tagad nesaņem naudu "no kopējā groza" jeb no pašvaldību izlīdzināšanas fonda un arī neveic iemaksas tajā.


Sociālā joma necietīs
N.Stepanovs uzsvēra, ka jau martā ir gaidāmas budžeta izmaiņas.


"Pagaidām tendence ir saglabāt darba vietas, bet samazināt atlīdzību. Taču, ja martā izmaiņas budžetā to prasīs, iespējams, būs jādomā par štatu samazināšanu," sacīja N.Stepanovs.


Pašvaldība uztur no sava maka pavisam 17 iestādes. Prioritāte joprojām sociālās un labklājības jomas, kā arī izglītība. Vienīgā nozare, kur izdevumi nav samazināti, bet par 14,03 procentiem palielināti, ir sociālā aizsardzība. Par 66,84 procentiem palielināti plānotie izdevumi pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem pilsētas iedzīvotājiem.


Prioritāte - joprojām izglītība
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izdevumi izglītības jomai palielināti par 20,79 procentiem jeb 801 731 latiem un tas saistīts tikai ar Gulbenes ģimnāzijas starpbūves celtniecību.


Pirmsskolas izglītības iestādēm šogad plānots izlietot 9,93 procentus, vispārizglītojošām skolām 49,02 procentus, t.sk., Gulbenes ģimnāzijai 29,44 procentus, mūzikas un mākslas skolām 4,82 proecentus no kopējā budžeta.

 

Vidēji gadā viena pirmsskolas izglītības audzēkņa uzturēšanas izmaksa sastāda 1498 latus, no tiem 184 latus plānots saņemt no vecākiem ēdināšanas izdevumu daļējai segšanai, 157 latus no valsts mērķdotācijām un 1157 latus no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

 

Vidēji gadā viena vispārizglītojošās skolas audzēkņa izmaksa plānota 2169 lati, no kura 903 lati ir valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, 1032 lati - mērķdotācija projektam un 234 lati - Gulbenes pašvaldības finansējums.

 

Taupa, kur var

Pašvaldība turpmāk atteiksies no dažām brīvprātīgām iniciatīvām. Piemēram, pilsētas dome vairs nefinansēs interešu pulciņus vispārizglītojošajās skolās. Pagaidām pilsētas dome vēl nav atmetusi cerību rast risinājumu, lai tomēr vismaz viens bērnudārzs vasarā varētu strādāt. Tas skaidri būs zināms martā.


Visvairāk izdevumi samazināti vides apsaimniekošanai - par 55,93 procentiem un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - par 48,29 procentiem.


Pašvaldības budžetā 5,81 procentu līdzekļu plānots tērēt administrācijas izdevumiem. Salīdzinot par pagājušo gadu, šai jomai tēriņi samazināti par 19,7 procentiem. 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas