Gulbenes 1.bērnudārzs saņem Ekoskolas Zaļo karogu

Zaļais karogs ir starptautiski atzīta atzinības zīme, kuru pēc nopietnas izvērtēšanas saņem tikai tās izglītības iestādes, kuras ilgstošā laika posmā ar konkrētām aktivitātēm ir pierādījušas, ka veic nozīmīgu darbu vides aizsardzības un ilgtspējas labā, informē  Gulbenes 1.bērnudārza vadītājas vietniece Inita Artistova.

"Bērnudārzā bērni iesaistās daudzveidīgās praktiskās aktivitātēs, piemēram, pārsvarā lieto otrreiz pārstrādāto papīru, vāc makulatūru un izlietotās baterijas, iepazīst un audzē augus, rūpējas par dzīvniekiem, izgatavo sev rotaļlietas no koka un dažādiem otrreiz izmantojamiem materiāliem, bet arī mācās, kādēļ tas ir tik svarīgi mūsu planētai. Mūsu audzēkņi apgūst izpratni, ka katra rīcība ietekmē pasauli, un mēs paši varam izvēlēties, kādas pārmaiņas vēlamies radīt. Darbošanās ekoskolu programmā ir ļoti aizraujoša, tā bērniem sniedz gan jaunas zināšanas, gan  iespējas praktiski  darboties vides aizsardzībā un ilgtspējā, tādēļ aicinām arī citas novada izglītības iestādes iesaistīties Ekoskolu programmā" norāda I.Artistova.

Šajā mācību gadā Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē izvēlētā Ekoskolas tēma ir TRANSPORTS.

1.bērnudārza vadītājas vietniece Inita Artistova stāsta, ka tās iepazīšanu bērni iesāka ar atraktīvu velobraucienu pilsētas ielās pašvaldības policistu vadībā.  Oktobrī Starptautisko dzīvnieku aizsardzības diena tiks atzīmēta ar suņu un kaķu  pārtikas ziedojumu vākšanu . Savukārt, novembrī notiks Ekoskolu Rīcības dienas, kurās bērni centīsies sniegt arī savu, kaut nelielu, pienesumu klimata pārmaiņu mazināšanā.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas