Gulbenes bibliotēkā - jauna gleznu ekspozīcija

"No 9.februāra Gulbenes bibliotēkas otrajā stāvā, abonementā, apskatāmi skolotājas Silvijas Šķipsnas tagadējo un bijušo audzēkņu eļļas glezniecības tehnikā gleznoti darbi - kopijas un mācību darbi," informē bibliotēkas abonementa vadītāja Iveta Krūmiņa.

Izstādē apskatāma Lindas Konones 2001. gadā gleznotā J.Dimitera „Klusā daba" radošā kopija un Evijas Augstkalnes (Neilandes) 1994. gadā gleznotā L.Svempa „Klusā daba ar ziediem" kopija.

„Linda tagad turpina studijas Mākslas akadēmijā un par savu izteiksmes veidu izvēlējusies mākslas valodas konceptuālo virzienu," stāsta mākslas skolas skolotāja Sandra Dikmane.

Vairākus gadus mākslas skola ar Gulbenes pilsētas domes atbalstu vidusskolas vecuma jauniešiem piedāvā iespēju padziļināt iemaņas ārpus programmas „Vizuāli plastiskā māksla". Šajā grupā izvēles priekšmetus var apgūt vidusskolas vecuma jaunieši - gan skolas absolventi, gan tie, kas līdz šim nav mācījušies mākslas skolā.

Izstādē apskatāmi šīs grupas audzēkņu darbi - Baibas Vīcupas, kura pašlaik mācās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kopija no E.Melbārdes gleznas „Vijolniece", biznesa augstskolas „Turība" studentes Elīnas Šnores J.Zemīša gleznas „Pusnakts stundā" kopija, Gulbenes ģimnāzijas skolnieces Gunitas Apsītes L.Kokles gleznas „Bērna pasaule" kopija, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinību fakultātes studentes Ineses Manguses kopija no fotogrāfijas „Saulriets" un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Kristīnes Kores 2003.gadā gleznotais mācību darbs „Klusā daba".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas