Gulbenes mācību stunda Latvijas pašvaldībām (viedoklis) 10

Gulbenes pašvaldībā noslēdzies viens būtisks posms – pirmajā līdzdalības budžeta procesā iedzīvotāji ir pateikuši, kurām infrastruktūras prioritātēm pašvaldībai jāpievēršas tuvākā gada laikā. Priekšā vēl ļoti atbildīgs posms - šīs idejas ieviest dzīvē. Šis ir labs brīdis, lai novērtētu, cik būtisks solis tas ir lielākai iedzīvotāju iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā, turklāt būtisks ne vien Gulbenei, bet arī visām Latvijas pašvaldībām.
Jo vairāk iedzīvotāji iesaistās pašvaldības darbā, vairāk gatavi uzņemties atbildību par savu apkārtni, patīkamākas vides veidošanu, jo spēcīgāki būsim mēs kā sabiedrība pret dažādiem satricinājumiem, populismu, ārējiem draudiem. Tas ir iemesls, kādēļ mēs, domnīca “Providus”, šo esam izvirzījuši par vienu no savas darbības mērķiem  - veicināt iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un jau vairākus gadus sekojam līdzi un analizējam iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā pašvaldībās, lai sekotu līdzi, ko pašvaldība lemj, un lai piedalītos ar savām idejām, lai lēmumi būtu labāki.
Gulbenes pašvaldību pamanījām 2019.gadā, veicot pētījumu par iedzīvotāju iesaistīšanos Latvijas pašvaldības dzīvē un runājot ar novada aktīvistiem. Toreiz Gulbeni pētījumā izcēlām, norādot, ka Gulbenē ir ļoti aktīvi iedzīvotāji, kas paši uzņemas iniciatīvu, iesaistās brīvprātīgajā darbā, turklāt aktīvas ir dažāda paaudzes – gan jaunieši, gan seniori. Tādēļ mums nebija pārsteigums, ka Gulbene bija otrā pašvaldība Latvijā (pirmā bija Rīga), kura izrādīja vēlmi ieviest līdzdalības budžetu savā pašvaldībā. Aiz šī sarežģītā apzīmējuma “līdzdalības budžets” slēpjas ļoti vienkāršs princips – pašvaldība iesaista savus iedzīvotājus piedalīties lēmuma pieņemšanā, kuras ir lielākās vajadzības apkārtējās vides uzlabošanā, kuras pašvaldībai vajadzētu tuvākajā laikā risināt. Proti, iedzīvotāju priekšlikumi un pārējo iedzīvotāju atbalsts šiem priekšlikumiem nosaka to, kur pašvaldība iegulda noteiktu daļu no sava budžeta. Tas parasti ir ierobežots, bet līdzdalības budžets palīdz saprast iedzīvotāju prioritātes. Tāpēc līdzdalīgā budžetēšana nav projektu konkurss, kurā cīnās savā starpā dažādas organizācijas, vai kāds īpašs atbalsta veids, no kā cietīs pašvaldības citas vajadzības. Tas ir iedzīvotāju iesaistes veids lēmuma pieņemšanā par pašvaldības attīstību. Iedzīvotājiem tiek piešķirtas pilnvaras izlemt – tādēļ svarīgs ir balsojums un tā rezultāti. Pašvaldības uzdevums ir palīdzēt saprast, vai idejas īstenošana vispār ir pašvaldības spēkos, bet pēc balsojuma – īstenot iedzīvotāju visvairāk atbalstīto ideju ieviešanu. Tad, kad ideja ir ieviesta dzīvē, iedzīvotāji arī izjutīs lielāku atbildību par tās uzturēšanu, jo paši būs pielikuši roku, lai tas notiktu. Turklāt tā ir iespēja ieraudzīt, ka katrs iedzīvotājs var ietekmēt lēmumu. Tieši tas, ka varam ieraudzīt savas iesaistīšanās rezultātu, ir ļoti svarīgi, lai mēs redzētu, ka mūsu iesaistīšanās dod konkrētu rezultātu. Tieši tas ir lielākais izaicinājums, kādēļ cilvēki bieži vien ir kūtri iesaistīties lēmumu apspriešanā, jo netic, ka tam būs kāds rezultāts. Šim iesaistes veidam tāds ir – lai arī ar nelielu laika nobīdi, bet redzams dabā un aptaustāms. Tādēļ Gulbenes pašvaldībai vēl priekšā liels un atbildīgs uzdevums – vislielāko iedzīvotāju atbalstu ieguvušās idejas īstenot dzīvē.
Līdzdalības budžetu izmanto daudzas citas pašvaldības pasaulē, pakāpeniski to ievieš arī Igaunijā un Lietuvā. Mēs kā domnīca sekojam līdzi – kas ir labā prakse, kādi ir citu valstu izaicinājumi. Tā kā Gulbenei nebija daudz piemēru, no kā mācīties Latvijā, tad mums bija svarīgi sniegt savu atbalstu un zināšanas, kas mums ir šajā jomā. Pateicamies par iespēju piedalīties komisijas darbā, kas izvērtēja iesniegtās idejas, un novērot to vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu. Esam pateicīgi Vācijas Ārlietu ministrijai, kura atbalstīja “Providus” aktivitātes šajā jomā un ļāva sniegt arī finansiālu atbalstu Gulbenes līdzdalības budžeta balsošanas mājaslapas izveidošanai.
Gulbenes pašvaldības pieredzei ar līdzdalīgu budžetēšanu ir tālejoša ietekme, jo šobrīd tiek izstrādāts jauns Pašvaldību likums, kurā tiks noteikts regulējums, kas ieviesīs šo iedzīvotāju iesaistīšanas metodi arī citās Latvijas pašvaldībās. Gan izstrādājot regulējumu, gan arī risinot dažādus praktiskus organizatoriskus jautājumus, daudzu skati vērsīsies tieši Gulbenes virzienā. Tas pašvaldībai ir liels gods un vienlaikus arī liels izaicinājums, jo visi soļi jāizplāno pašiem – citām pašvaldībām jau būs vieglāk, jo varēs mācīties no citu - Gulbenes pieredzes. Tādēļ laba iedzīvotāju un pašvaldības sadarbība ne tikai ideju iesniegšanā, bet arī kopīgā pirmās pieredzes izvērtēšanā ir ļoti svarīga ne tikai pašiem gulbeniešiem, bet arī daudzām citām pašvaldībām, kas nākotnē no Gulbenes mācīsies.

Pievieno komentāru

Komentāri 10

Biedrības-Domnīcas

Providus, Delna, Sorosa fonds Latvija, Baltijas izcilības centrs, Re Baltica u.t.t.
Skat, cik mums Patiesības ministrijā apakšuzņēmumu. Visi māca, dod padomus un audzina, ja kāds nerīkojas viņiem pieņemamā virzienā. Tādi KāPēeSeS kloni...

pirms mēneša, 2020.11.24 11:25

zin

no pieredzes, šīs lietas nomirst 2vu gadu laikā

pirms mēneša, 2020.11.24 12:08

Boņuks

Še Tev lats, tikai netērē

pirms mēneša, 2020.11.24 12:17

čakarēšana, nekas vairāk

ceļš uz elli tiek bruģēts skaistiem vārdiem un labiem nodomiem

pirms mēneša, 2020.11.24 12:15

Rasa

pati ideja - iesaistīt sabiedrību svarīgo "vietu un ideju" sakārtošanai ir apsveicama, BET...
Papētiet šo projektu iesniedzējus - 98% saistīti ar pašvaldību, nodaļām un administrāciju =PAŠI SEV IEDEVĀM

pirms mēneša, 2020.11.24 12:59

nebija vienpersonīgi

Bet nebija taču vienpersonīgi iesniedzēja varā ierundot pa vietām šos projektus. Cilvēki, ko cepaties? Bija balsošana, bija mēģinājumi pašvaldībai iedot novada cilvēkiem instrumentu - izsakiet, ko domājiet, balsojiet, par ko vēlaties. Jā, bija šajā procesā droši vien nepilnību, bet motīvs, man gribas ticēt, bija - jaunā, no citu valstu pieredzes ņemtā piemērā veicināt labu lietu atbalstīšanu! Vai tad ne? Nezinu gan šos 98 %, vai jums ir izpētīts tas, Rasa? Bet liela mūsu sabiedrības daļa nespēj panest, ja kāds pasaka ko labu par pašvaldības darbu. Tas gan.

pirms mēneša, 2020.11.24 13:07

Arï

Nav jāizliekad kas par labiņiem pašvaldībai. Paši organizēja arī balsošanu. Pat iedeva gatavas anketas kuras tūlit bija jāizpilda.

pirms mēneša, 2020.11.24 14:10

49

spriežot pēc atbalstītajiem projektiem Gulbenē un tās novadā šis ''iedzīvotāju līdzdalības projekts'' diemžēl ir izgāzies, galvenie ieguvēji ir alkaholisko dzērienu aktīvi lietotāji

pirms mēneša, 2020.11.24 15:24

ussr

5-tais tests,un vysi ņegateiy..)

pirms mēneša, 2020.11.24 15:45

xxx

Pilnīgi neobjektīvs pasākums. Tuvojas vēlēšanas un kaut kādi murgi jāgudro...

pirms mēneša, 2020.11.24 17:21

Vietējās ziņas