Gulbenes novadā atbalstīti septiņi projekti (papildināts)

Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātā un administrētā konkursa „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” (VKP) projektu vērtēšana ir noslēgusies. Šogad konkursam tika iesniegti 182 projektu pieteikumi, kopējā pieprasītā finansējuma summa – 762391,37 eiro. Desmit projekti netika nodoti ekspertu vērtēšanai, jo tie neatbilda VKP nolikuma prasībām.

Ir atbalstīti 54 projekti, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 141 000 eiro.

Gulbenes novadā atbalstu saņēmuši septiņi projekti. Gulbenes novada PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” projektam “Ķekatas Stāmerienas pilī” piešķirti 4935 eiro. Gulbenes mūzikas skola saņems 2196 eiro komponista Jāņa Porieša piemiņas CD "…tā baltā mūžība" ierakstīšanai un  izdošanai. Gubenes novada bibliotēkas un pašvaldības projektam “Laimes bērni. Kokariem – 100” piešķirti 802 eiro. Rubeņa Gulbenes rajona individuālais uzņēmums "Alianse" saņems 4585 eiro projektam “Četras skanīgas pieturas”. Gulbenes novada kultūras pārvaldes projektam “Amatiermākslas rudens akadēmija” piešķirti 2366 eiro. Gulbenes novada bibliotēkas un pašvaldības projekts “Izzinošas ekspedīcijas” saņems 302 eiro. Savukārt SIA "AP Sound", kura iecerējusi rīkot bezmaksas koncertprogrammu "Pārfrāzējot pagātni" Stāmerienas pilī, saņems 1183 eiro.

Ekspertu komisijas sastāvā bija divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Vidzemes plānošanas reģiona izvēlēti eksperti.

Šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, ekspertu sanāksme notika attālināti. Eksperti bija rūpīgi iepazinušies ar projektiem un izvērtējuši tos. Lielākā daļa projektu bija sagatavoti ļoti kvalitatīvi un pārdomāti, projektu idejas radošas, interesantas un Vidzemes novadam aktuālas. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, daudzas patiešām labas iniciatīvas atbalstu nesaņēma lielās konkurences dēļ. Atbalstīto projektu vidū ir vairāki mākslas festivāli un dažāda mēroga sarīkojumi, koncerti, kuri notiks ārpus telpām vai vasaras otrajā pusē, kā arī izglītojoši pasākumi, meistardarbnīcas un nodarbības. Finansējums būs vairāku grāmatu izdošanai, pētījumiem, metodisko materiālu izstrādei un ierakstu digitalizēšanai. Pagaidām trīs projekti palikuši “zemsvītras sarakstā”, ja kādu no atbalstītajiem projektiem nevarēs īstenot ārkārtējās situācijas dēļ.

Atbalstīto projektu saraksts: REZULTĀTI.

Iesniegtie un atbalstītie projekti ir daudzveidīgi, aptver visu Vidzemes reģionu, tie atbilst visām četrām VKP 2021 noteiktajām prioritātēm.

Vienlaicīgi ar ekspertu vērtējumu vietnē “Balso.vidzeme.lv” otro gadu norisinājās arī sabiedrības balsojums par Vidzemes kultūras programmā iesniegtajiem projektiem. Katrs tika aicināts balsot tieši par trim, viņaprāt, nozīmīgākajiem projektiem. Nobalsoja 5452 cilvēki, reģistrējot kopā 16 356 balsis.

Balsojuma mērķis bija uzzināt iedzīvotāju viedokli par to kultūras produktu loku, kas, vidzemnieku skatījumā, ir nozīmīgs. Tomēr saņemto balsu apjoms nenoteic finansējuma piešķiršanu, lēmumu par projektu atbilstību programmai un finansējuma piešķiršanu pieņem Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas ieteikumu.

Ar sabiedrības balsojumā populārākajiem projektiem iespējams iepazīties vietnē balso.vidzeme.lv.

Jau četrpadsmito gadu ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu tiks īstenotas dažādas kultūras iniciatīvas un idejas. Aktuālā informācija par atbalstīto projektu pasākumiem un rezultātiem būs pieejama Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

Projektu pieteicēji tuvākajā laikā e-pastā saņems oficiālu ziņu par „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2021” projektu konkursa rezultātiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas