Gulbenes novada domē lems par “Silu” un citiem aktuāliem jautājumiem 18

Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā ēkā 19.septembrī pulksten 11.00 notiks domes sēde, kuras iepriekš izsludinātajā darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais no tiem – par Jaungulbenes “Sila” 142 hektāru zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Par to liecina pašvaldības publiskotā informācija. Domes sēde būs atklāta, tāpēc to nākt klausīties ir tiesīgs ikviens interesents.

Otra domes sēde šajā mēnesī ir ieplānota 26.septembrī. Tajā lemjamie jautājumi šonedēļ tiks izskatīti deputātu pastāvīgo komiteju sēdēs. Pašvaldība ir publiskojusi ieplānotos jautājumus. Tā, piemēram, tautsaimniecības komitejā, kas notiks 18.septembrī pulksten 10.00, diskutēs par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Šīs komitejas deputāti arī runās par nepieciešamību atcelt 27.jūnijā apstiprinātos pašvaldības saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā. Gan tautsaimniecības komitejā, gan 18.septembrī pulksten 15.00 izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti noklausīsies informāciju par Druvienas kultūras nama un tur esošo mākslas vērtību iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tāpat skatīs jautājumu par Gulbenes 2.vidusskolas direktores Edītes Kanaviņas atbrīvošanu no amata, lai ieceltu viņu par novada Izglītības pārvaldes vadītāju. Paredzēts apspriest arī Gulbenes kultūras centra vadītāja Egona Kliesmeta un sporta centra vadītāja Ziedoņa Lazdiņa atbrīvošanu no amatiem. Komiteju sēžu darba kārtībā nav iekļauti jautājumi par Kultūras pārvaldes un Sporta pārvaldes vadītāju iecelšanu, toties ir ieplānots apspriest Rankas bērnudārza vadītāja, kā arī Gulbenes sporta skolas direktora iecelšanu amatos. Komiteju sēdes ir atklātas, tāpēc tajās kā klausītājs var piedalīties ikviens interesents.

Pievieno komentāru

Komentāri 18

....

Esmu parliecināts ka ziedonis par savam četrām algām ko saņem no domes ir aizmirsis padalīties. Un mēs deputāti esam pilnīgā šokā kā tu ziedoni ne cienī to roku kura tevi baro.

pirms gada, 2019.09.16 19:11

Pēteris

Kas tu, sūds, par deputātu?
Analfabēts nelaimīgais!
Nez vai tev pietiktu drosmes to pašu pateikt cilvēkam acīs, šļūtene tu caurā!

pirms gada, 2019.09.16 19:26

to Pēterim

Iesam, iesam....
Arī dziesminieks tu esi pašvaks!
Laikam gadi ņem savu, opīt?

pirms gada, 2019.09.16 20:39

Pēterim

Iesam uzsit golfa bumbu Jaungūlbenē
lai kāpostiņš iedod rubli Gulbenē
sazagto mēs noslēpsim apēdīsim radiem izdalīsim
lai tik KNABĀ labi guļ ar viņiem padalīsim

pirms gada, 2019.09.16 19:52

++++++++++++

11 gramatikas kļūdas!!!!
Ārprāts!!!

pirms gada, 2019.09.16 20:42

Iveta

Izsaki savas domas,neskaiti kļūdas,neesi pareizi saskaitījisUn var redzēt ,ka Tev vienalga...........

pirms gada, 2019.09.18 13:33

Šņoriņš

http://jaungulbenessils.com/
1.6% no Jaungulbenes teritorijas tiek pārdota vienā izsolē ārzemniekiem.

pirms gada, 2019.09.16 19:57

!!!!!

Ko tur daudz krāmēties.... lai (paš)valdība pārdod visu ārzemniekiem un miers mājās.

pirms gada, 2019.09.16 22:37

Varbūt beigsiet zagt

Vajadzētu jūs visus atlaist cik var ņirgāties par savu pilsētu

pirms gada, 2019.09.16 23:26

Drausmas .

Kā atīstās alūksne mēs kā esam bedre un viss pilnīgs kapec, kad šito visus naudas rausējus atlaidīs vai tiešam neviens šitam bezpriģelam nevar pielikt punktu????

pirms gada, 2019.09.16 23:30

Tiesa

Jaungulbenes gadījumu neizšķirs deputātu balsojums, bet tiesa. Tiekamies!

pirms gada, 2019.09.16 23:41

gulbene.se

Drīz uz ēkas būs dzeltenas uz zilas krāsas, Zviedrijas filiāle?

pirms gada, 2019.09.17 09:29

Urbis

Ir skaidrs kāds būs balsojums, jo viss taču ir izlemts, iedzīvotāju (vēlētāju) viedoklim nav nozīmes. Kāposta demagoģija ir vienkārši smieklīga, ir skaidrs, ka bez personīgā labuma darījums nav izticis. Atliek tiesa (ņemot vērā pārkāpumus izsoles rīkošanā, tā noteikti tiks uzvarēta, vienīgi jautājums vai pa to laiku šeptmaņi jau nebūs visu nozāģējuši?). Nu un protams nākamājās pašvaldību vēlēšanās kāposta un mazūriņa partijas domājāms paliks aiz strīpas...

pirms gada, 2019.09.17 09:45

Pašvaldību likuma 77.pants

Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes).
To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu.
Valsts, citu juridisko personu, kā arī fizisko personu mantiskie strīdi ar pašvaldībām izšķirami tiesā.
______________________________________________________________________________
Šī panta prasības ir pārkāptas, jo īpašums "Sils" ir būtiski vajadzīgs administratīvās teritorijas vajadzību apmierināšanai, par to liecina arī 800 savāktie jaungulbeniešu paraksti, tāpēc to nemaz nedrīkstēja laist uz izsoli.

pirms gada, 2019.09.17 11:56

Gulbenes novada pašvaldības nolikums

94. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:
94.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
94.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;
________________________________________________________________________________
800 paraksti zem iesnieguma par Sila neizpārdošanu norāda, ka Sils būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus, tāpēc nav izpildīts pašu nolikuma punkts 94.2.

pirms gada, 2019.09.17 12:10

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.

"Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma”.
___________________________________________________________________________________Šī likuma pārkāpuma un informācijas neizlikšanas dēļ plašāka sabiedrības daļa nebija informēta par gaidāmo izsoli, tāpēc Jaungulbenes un pārējā novada iedzīvotājiem netika dotas iespējas savlaicīgi protestēt pret gaidāmo izsoli.

pirms gada, 2019.09.17 12:16

Radu būšana

https://www.dižozols.lv/?gclid=Cj0KCQjwiILsBRCGARIsAHKQWLMRoVG0Ial0IyRXWdWaENYSJV8Tvu0Twut4pGp8Xd0J3RGrUD-UFJIaAiPDEALw_wcB

pirms gada, 2019.09.17 18:49

Vietējās ziņas