Gulbenes novada dome saistošos noteikumus publicēs “Latvijas Vēstnesī”

Turpmāk arī Gulbenes novada domes pieņemtie saistošie noteikumi tiks publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv). Saistošo noteikumu konsolidētā redakcija būs pieejama tiesību aktu vietnē “Likumi.lv”. Par to informē “Latvijas Vēstneša” digitālās komunikācijas speciāliste Santa Sāmīte.

“Līdz šim vietnē “Likumi.lv” bija pieejama ne tikai lielo pilsētu pašvaldību, bet arī Carnikavas, Mārupes, Smiltenes, Talsu un Tērvetes novada domes saistošo noteikumu konsolidētā redakcija. No 2020.gada jūlija šim sarakstam pievienojusies Gulbenes novada dome,” saka S.Sāmīte.

"Saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir vēl viens solis iedzīvotāju informētībai, kā arī pieejamībai, kārtībai un efektivitātei dokumentu vadības un apstrādes procesā," domes lēmumu raksturo Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” paskaidrojuma rakstā minēti vairāki ieguvumi oficiālās publikācijas vietas maiņai.

  1. Nodrošinās saistošo noteikumu publicēšanas operativitāti.

  2. Plašāks personu loks būs informēts par Gulbenes novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

  3. Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju.

  4. Gulbenes novada domes izdotie normatīvie akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē “Likumi.lv”.

  5. Tiks uzlabota labas pārvaldības principa ievērošana pašvaldības darbā.

  6. Samazinās pašvaldības darbinieku noslodzi.

Likumā “Par pašvaldībām” ir noteiktas ikvienas novadu domes tiesības pāriet uz oficiālo publikāciju tajā pašā izdevumā, kurā tiek nodrošināta likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu oficiālā publikācija.

“Latvijas Vēstnesis” ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas izdod oficiālo izdevumu (vestnesis.lv) un nodrošina sabiedrībai vēl citus informatīvos pakalpojumus (likumi.lv, lvportals.lv, žurnāls “Jurista Vārds” / juristavards.lv), kas kā valsts funkcijas noteiktas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.

Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” kopš 2013. gada iznāk tikai elektroniski.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas