Gulbenes novada iedzīvotāji atsevišķās situācijās pabalstu varēs pieprasīt reizi gadā

Tikai vienu reizi kalendārā gada laikā persona vai ģimene turpmāk pašvaldībā varēs prasīt sociālo pabalstu tā saucamo “atsevišķu situāciju risināšanai”. Turklāt šā pabalsta apmērs nedrīkstēs pārsniegt 40 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. To paredz grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”. Par šādu grozījumu izdarīšanu noteikumos 27.jūnija domes sēdē ir nobalsojuši vietējie deputāti. Pēc sociālās palīdzības var vērsties pašvaldībā vai tās sociālajā dienestā. Piebilstams, ka saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības budžetu. Noteikumu grozījumi vēl tiks saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Pēc tam tos publicēs pašvaldības izdevumā un tie stāsies spēkā. Informācija par veiktajiem grozījumiem noteikumos būs pieejama arī pagastu pārvaldēs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas