Gulbenes novada iedzīvotāji iebilst pret pašvaldības ieceri pārdot 142 hektārus meža Jaungulbenes pagastā (+ vēstule) 38

Protestējot pret Gulbenes novada domes ieceri izsolē pārdot nekustamo īpašumu "Sils", kas sastāv no 142 hektāriem augstvērtīga meža Jaungulbenes pagastā, piecu dienu laikā savākti 695 cilvēku paraksti, kas šodien iesniegti domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam (ZZS), aģentūrai LETA stāstīja iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve Ilze Vanaga.

Viņa stāstīja, ka "Sils" Gulbenes novada iedzīvotājiem ir nozīmīga atpūtas, ogošanas un sēņošanas vieta, kuru pašvaldība, nekonsultējoties ar vietējiem iedzīvotājiem, ir izsolījusi, lai iegūtu finansējumu trīs infrastruktūras projektu līdzfinansēšanai.

Vanaga uzsver, ka par izsoles faktu iedzīvotāji uzzināja pēdējā brīdi, kad izsole jau bija notikusi, proti, 15.augustā. Iedzīvotāji pašvaldībai pārmet to, ka izsole rīkota ārkārtīgi lielā steigā un informācija par izsoli nebija izvietota pie nekustamā īpašuma "Sils".

Iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve norāda, ka šajā gadījumā runa ir par vērtībām, kas Jaungulbenes cilvēkiem tiek atņemtas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētas un citu pagastu iedzīvotājiem. "Brīvdienās uz šo mežu aiziet vairāk cilvēku nekā uz vietējo luterāņu baznīcu," piebilda Vanaga.

Iedzīvotāji uzskata, ka šo nekustamo īpašumu vajadzētu saglabāt pašvaldības vai vismaz VAS "Latvijas valsts meži" īpašumā nevis pārdot zviedru investoram. Ja pašvaldībai vajag naudu, tad var rīkoties arī racionālāk un nodot īpašumu kādam mežsaimnieku kooperatīvam apsaimniekošanai nevis pārdot, iedzīvotāju viedokli pauda Vanaga.

Viņa piebilda, ka patlaban pašvaldībā nav krīzes vai kara situācija, lai būtu neatliekama vajadzība mežu pārdot. Varbūt lietderīgāk būtu pārskatīt esošo projektu tēriņus un izvērtēt, vai tie visi ir nepieciešami un dos atdevi ilgtermiņā.

Savukārt Ivars Kažmers piebilda, ka pašvaldība, izsolot nekustamo īpašumu, noteikumos varēja iestrādāt prasību, ka jaunajam īpašniekam ir jānodrošina meža pieejamība iedzīvotājiem un jānodrošina īpašuma ilgtspējīga apsaimniekošana, ko garantē FSC sertifikāts.

Vanaga stāstīja, ka jautājums par nekustamā īpašuma "Sils" izsoles rezultātu apstiprināšanu jau izskatīts finanšu un tautsaimniecības komiteju sēdēs un 29.augustā par to lems domes sēdē.

Lai pievērstu pašvaldības vadības uzmanību "Sila" lielajai nozīmei vietējo iedzīvotāju dzīvē, 28.augustā plkst.17.30 Jaungulbenes Sila draugi aicināti uz "Pasēd-ēšanu Silā". Tikšanās pie Siladzirnavu ezera slūžām. Būs ekspedīcija uz Lapsu kalnu kopā ar ornitalogiem Uldi Ļoļānu un Gaidi Grandānu un sarunas par putniem, ķērpjiem. "Sila" teritorijā ir divi mikroliegumi.

"Aicinām uz miermīlīgām sarunām par cilvēku-latvieti, kam mežs ir ģimenes locekļa statusā. Ņemiet līdzi savus našķus un padzeramos," sacīja Vanaga.

Saskaņā ar izsoles nolikumu izsolāmās mantas nosacītā cena bija 480 000 eiro.

* * *

Gulbenes novada iedzīvotāju iesniegums domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam

26.augustā Gulbenes novada domē iesniegts iesniegums domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam, kuru parakstījuši 695 novada
iedzīvotāji ar lūgumu apturēt pašvaldībai piederošā īpašuma "Sils" pārdošanu ārvalstu investoram. Iesnieguma teksts ir šāds:

Atsaucoties uz 2019.gada 20.augustā laikrakstā “Dzirkstele” publicēto rakstu “Pret ko iemaina unikālo “Silu””, pagasta iedzīvotāji vēlas paust savu neapmierinātību ar Gulbenes novada domes lēmumu pārdot ārvalstu firmai pašvaldībai piederošo īpašumu “Sils”. Jau izsenis “Sils” ir bijis novada iedzīvotāju iecienīta atpūtas, sēņošanas un ogošanas vieta, ņemot vērā jauno situāciju, neesam pārliecināti, ka arī turpmāk varēsim izmantot šo īpašumu kā rekreācijas vietu. Mēs izprotam Gulbenes novada pašvaldības finansiālās grūtības, īstenojot novadam svarīgus projektus, tomēr uzskatām, ka ir iespējami citi risinājumi, meklējot līdzfinansējumu.
      
Uzskatām, ka šis lēmums ir pārsteidzīgs un vērsts uz īstermiņa labumaguvumu. Neiebilstam pret meža izciršanu kā tādu, un šis risinājums
varētu būt pašvaldībai kā viens no finanšu gūšanas avotiem, līdzfinansējot projektus un tajā pašā laikā saglabājot īpašumu novada
pārvaldībā.
       
Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadamvaram lasīt sekojošo: “Kā negatīva tendence jāmin skuju koku īpatsvarasamazināšanās, kas liecina par to, ka pienācīgi netiek atjaunotas skujukoku cirsmas. Mežu resursu izmantošana jāattīsta videi draudzīgā unracionālā veidā, saglabājot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālāsfunkcijas, veicinot augstvērtīgu mežu audzēšanu un kokapstrādes uzņēmumuattīstību ar augstu gala produkcijas pievienoto vērtību un inovatīvāmbezatlikumu tehnoloģijām. Vienlaicīgi jāsaglabā mežu ekosistēmubioloģiskā daudzveidība un jānodrošina sabiedrības vajadzības pēcatpūtas mežā (sēņošana, ogošana, medības, putnu vērošana, orientēšanāssports utt.)” (48.lpp.).
      
Vēlamies jautāt, kā īpašuma “Sils” pārdošana sakrīt ar iepriekšminētonostāju meža īpašumu apsaimniekošanā, kā arī vai nav iespējams
nepieciešamos līdzekļus gūt no pārdomātas budžeta konsolidācijas? Lūdzam ņemt vērā mūsu viedokli un 29.augusta domes sēdē neapstiprināt notikušās izsoles rezultātu.

Pievieno komentāru

Komentāri 38

darbība aktīva, bet

pārāk daudz emociju. jāspiež uz to, ka pirms izsoles nebija vizuālās informācijas, līdz ar to apkaimes iedzīvotāji uzzināja par izsoli tikai pēc tās notikšanas. tas ir reāls likuma pārkāpums, kā dēļ varētu izsoli arī atcelt. Rīgā pirms katras domes zemes vai krūmāju izsoles pie katras grāvmales stāv plakāts, ja izsola māju, tad pat vairākus metrus liels plakāts stāv uz sienas.

pirms gada, 2019.08.26 16:30

kapitālists

mežs 142 ha, tā ir milzīga teritorija, kam ir pieeja pie ezera un upes ir pārdots par grašiem, pāris māju vērtībā! Gulbenes dome, anulējiet izsoli, vinojaties ar Latvijas Valsts Mežiem par meža atdošanu, kaut vai par 300'000 eur! TO VAR VĒL PAVEIKT!

pirms gada, 2019.08.27 05:49

Mareks Cieceris

viss ir skaidrs audzišs ar reinisoni un patreizējie ''par'' deputāti ir noveduši Gulbeni un tās novadu līdz finansiālai katastrofai, tik ļauni nav bijis pat vecā komunista laikos.
VARAM ir steidzami ir jāatceļ patreizēja Gulbenes domes vadība un deputātu sasaukums, jāievieš tiešā 'Valsts pārvalde Gulbenes pilsētā un novadā līdz nākamajām pašvaldības vēlēšanām, vienlaikus veicot visaptverošu auditu par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu.

pirms gada, 2019.08.26 15:53

Tev nebūs svešam tēvzemi atdot.

Likumā noteiktais, likumā noteiktais. Kladzina kā vista
Latvijas Republikas Satversme
1918.gada 18.novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.

Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās. Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi.

Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990.gada 4.maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus.

Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu.

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.

Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību.

Dievs, svētī Latviju!

pirms gada, 2019.08.26 16:58

nunu

6000 eiro par hektāru cērtama meža?Vai tas ir prāta darbs?

pirms gada, 2019.08.26 19:07

Urbis

Diemžēl tiem 12 auniem un aitām liekas, ka viņi nav sabiedrības daļa, bet gan tās krējums. Augstākā suga! Sabiedrības viedoklis nav ņemams vērā, jo tie taču parastie ļaudis, kas neko no lielās bildes nesaprot. Bet nekas jau nepaliek bez sekām un paši vien dabūs tās izjust...

pirms gada, 2019.08.26 20:01

.................

Tikai pardot ,pardot mums neko vairs nevaig sausmas.

pirms gada, 2019.08.26 20:40

Fredis

Žēl Jaungulbeniešu, vismaz par pārdoto naudu Dome būtu piedāvājusi 30% no summas ieguldīt Jaungulbenes pagasta attīstībai! Tas būtu tikai korekti, bet "gudrās galvas" jau to nesaprot! Turās Jaungulbenieši!!!!!

pirms gada, 2019.08.26 20:45

Inta

Te visiem jāturās, nevar zināt ko notirgos nākamo!

pirms gada, 2019.08.26 21:50

kronas

Gulbeniet, vai Tu pārdotu zviedriem savu mežu, lai salabotu ceļu?

Jaungulbeniešiem šis mežs ir/bija brīvi pieejams un katram tas asociējās ar savu. Kādam šis mežs ir mīlestības un miera avots, kādam tas ir atpūtas un aktīvā sporta vieta, kādam tas ir sēņu, ogu ieguves vieta.
Vai to mums atņems zviedru kungs?

pirms gada, 2019.08.26 22:51

JG

Novāciet rokas no mūsu meža!!!! Šim domes sasaukumam nekas nav svēts, pārdos mežu lai dome varētu vēl uzblīst,kauna nav!Kā tautā saka jauna slota tīri slauka, Reinsone ne tikai vecos domes darbiniekus izēda bet ar vēl Jaungulbenes mežu pārdeva,lai viss ir tīrs!!! Cik ta diez pašai no šī darījuma atlēks? Te jau ož pēc KNAB!!!

pirms gada, 2019.08.27 07:34

!!!!!

Protams, ka atlēks un daudz. Citādi jābūt debīlam, lai pārdotu pamatīgu mežu par tādu naudu.

pirms gada, 2019.08.27 08:27

Forest

Vai !!!!! no meža arī ko sajēdz, cena pat pārāk laba, jo ne jau viss cērtams plus mikroliegumi, plānprātiņi, priecājušies, ka kāds gatavs maksāt tik daudz!

pirms gada, 2019.08.27 08:40

Vilis

Un kā tad ar vienas nodaļas vietā izveidotajām 3 pārvaldēm un pārvaldes vadītāju algu vairāk kā 1400 eur? No kā Reinsone to ņems? Un arī izveidoto nodaļu skaitu domēx3? Grāmatvežu kolhozs? Kādas algas? Un uzblīduši štati? Vai tajā mājā vispār vēl ir vieta? Un kas no tā mainās iedzīvotājiem? nekas! Tiek viss pārdots un slēgts! Kā var noteikt algas izveidoto pārvalžu vadītājiem vairāk kā 1400 eur, ja nav naudas novadam? Tur par visu jāraksta uz KNAB un Valsts kontroli! Ar steigu!

pirms gada, 2019.08.27 08:41

!!!!!

Ne visu var izmērīt naudā. Tīrākā okupācija, tikai šoreiz labprātīga.

pirms gada, 2019.08.27 09:43

saule

Beidziet spiest uz emocijām! Mežš nekur nepazudīs. Ja apsaimniekos likumā noteiktā kārtībā, tad nekādu īpašu zaudējumu nebūs!

pirms gada, 2019.08.27 08:42

basta

Zaudējumi jau ir. Tūkstoši cilvēku redz, kā 30 gadus pēc Baltijas ceļa zeme, meži un drīz arī ezeri tiek pārdoti svešzemniekiem no it kā uz šodienu draudzīgas valsts. Dāņi, kas solīja nodarboties ar ekololoģiskas labības audzēšanu, sapirka tūkstošiem hektāru zemes Kurzemē un tagad uz tās gāž visu iespējamo un indīgāko ķīmiju. Neviens nevar zināt, kas pēc gadiem notiks ar zviedru mežiem, vienreiz jau viņi Vidzemes teritoriju krievu caram pārdeva. Priekš zviedriem mūsu zeme un meži ir ekonomiskā labuma un komercijas objekts, pie pirmās iespējas viņi tos izcirtīs līdz pēdējam krumiņam un ataugšanas brīdī varēsiet skatīt uz pļavām. Tikai Latvijas valsts meži ar visas tautas uzraudzību ilgtermiņā spēj domāt gan par mežiem, gan par cilvēkiem.

pirms gada, 2019.08.27 09:20

saule

Starp citu , ko nekliedzāt, kad citus mežus pārdeva?!

pirms gada, 2019.08.27 08:43

basta

Atšķirība starp citu pāris hektāru lielu mežiņu un Jaungulbenes silu ir tāda pati, kā starp pussagruvušu koka ķemertiņu pagalmā un Stāmerienas pili.

pirms gada, 2019.08.27 09:07

Popo

Saulīt, nepaslinko un aizbrauc uz šo silu. Fantastisks priežu mežs.

pirms gada, 2019.08.27 09:51

starij

kāpostam Dimdiņi jāglābj no BANKROTA JO TIE IR GALĪGĀ PAKAĻĀ

pirms gada, 2019.08.27 09:53

Liene

Tiek gatavota vēstule VK un c.par 30 000!!!!tēriņiem

pirms gada, 2019.08.27 16:35

urbis

Beidziet ņaudēt! Pērciet paši, tad nebūs te jāizgāž samazgas.

pirms gada, 2019.08.27 10:20

db.lv

kāpēc jāpārdod steigā un pie tam ārvalstniekam? Kāpēc nebija nekur papildus reklāmas par šo izsoli - tomēr objekts ir liels un cena tuvu pie miljona? Iespējams - viens miljons ir sīknauda Gulbenes dome!

pirms gada, 2019.08.27 10:45

....

Madonā uztaisīja protestu pie domes gulbeniešiem slabo ?

pirms gada, 2019.08.27 10:59

......

Vairākumam gulbeniešu, tāpat, kā vairākumam deputātu pie vienas vietas, kas notiek Jaungulbenē. Varbūt uztrauksies tad, kad Emzes parku pārdos, ja Gulbenes domes deputātiem ievajadzēsies naudu ļoti svarīgiem komandējumiem uz Gruziju, Dāniju vai Ukrainu.

pirms gada, 2019.08.27 11:12

Vilis

un koncerti jāpērk par 30 000

pirms gada, 2019.08.27 16:31

Liene

tiek gatavota vēstule VK u.c.par domes lietderīgu naudas tērēšanu nopērkot koncertu par 30 000, kur pārsvarā bija seniori par 10.00eur, kurš segs zaudējumus? Atkal mežš vai skola jāpārdod?

pirms gada, 2019.08.27 16:33

Stabili

Gan jau kāds no tā pasākuma sev labu kumosu nāsīs iešņauca

pirms gada, 2019.08.27 16:41

56

Senioriem,lielai daļai,arī 10.00 nav maza nauda,plus transports,liekat vismaz šim jaukajam pasākumam mieru,vai pensionāri vēl kautko tik skaistu piedzīvos,.................

pirms gada, 2019.08.28 10:43

Gatis

Gribētu zināt kad sakārtos BETA savas sasitās durvis un norauto uzrakstu Beta ,(Vai tad pilsētas galvām viss ir pie DDD

pirms gada, 2019.08.27 13:46

Berta

Liec mierā galvas. Zvani pašvaldības policijai, lai sastāda īpašniekam aktu par nepienācīgu sava īpašuma uzturēšanu! No ļerkstēšanas komentāros nekas nemainīsies!

pirms gada, 2019.08.27 17:08

Jaungulbenes rīcības grupa

https://www.facebook.com/ieva.alberte/posts/10220044130244504 - lasīt komentārus!

VARAM pieprasījis paskaidrojumus no Gulbenes domes

pirms gada, 2019.08.27 20:09

Laila

Domei ir jāsniedz iedzīvotājiem skaidrojums par šādu mantas izsaimniekošanu. Ir jābūt racionālai diskusijai. Ja tā turpināsies, baidos, ka mūsu novada nākotne un tā attīstība būs jānosargā ar piemēru _ "Baltijas ceļš"

pirms gada, 2019.08.27 21:43

ANDRIS

Kur tad bija mūsu pensiju otrā līmeņa šeptmaņi,ka tādu gardu kumosiņu garām palaida? Tas tikai norāda cik tiem banku un Gulbenes domes klerkiem rūp mūsu nākotne.Ka šī zeme ir ar tautas asinīm pirkta-trulajiem nesaprast. Duklava skola rullē.

pirms gada, 2019.08.27 22:08

Gulbeniete

Valsts kontroli domei, jo tur ir īsts slaistu perēklis, jo tapēc ari tā notiek, ka visu izdaļā pa labi un kreisi.
Vai tiešām meźs bija jāpārdod?
Vai ir kaut vienam galva uz pleciem?
Iegūto naudu tūlīt tāpat notrallinàs! VARAM ,lūdzu, Valsts kontroli un pa visām šuvêm.

pirms gada, 2019.08.28 08:55

Vietējās ziņas