Gulbenes novada mežos pērn - atkal vairāk pārkāpumu

Ziemeļaustrumu virsmežniecības mežos pagājušajā gadā konstatēti 70 pārkāpumi, kas ir gandrīz divtik, salīdzinot ar 2017.gadu. Gulbenes novadā reģistrēts 21 pārkāpums, Alūksnes novadā – 26 pārkāpumi, bet Smiltenes, Apes un Valkas novadā to ir maz.

“Pagājušais gads izceļas ar 7 meža ugunsgrēkiem, jo divus gadus iepriekš nebija nevienas degšanas mežā. Kopumā meža videi ir nodarīti zaudējumi 277 100, 96 eiro, no kuriem līdz šim valstij nekas nav atlīdzināts. Administratīvi ir sodīta 21 persona, 17 personām izteikts mutvārdu aizrādījums, bet pavisam ierosinātas 40 administratīvās lietas. Piecām personām administratīvajā lietvedībā piemērota daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas, kas nozīmē, ka 15 dienu laikā ir iespēja atmaksāt tikai pusi no noteiktā soda apmēra. Naudas sodi labprātīgi samaksāti pilnībā 1147,50 eiro,” komentē virsmežniecības vecākā inspektore juridiskajos jautājumos Dace Ose.

Valsts mežos pērn bijuši 5 patvaļīgas koku ciršanas gadījumi, bet 17 atklāti privātajos mežos, kuros arī visvairāk - 18 gadījumos - nav ievērotas atjaunotās mežaudzes kopšanas prasības. Salīdzinoši daudz - 11 gadījumos - pieļauti medību noteikumu pārkāpumi. Administratīvi sodītas 3 personas par nelikumīgām medībām, kas veiktas, neiegādājoties mednieka sezonas karti.

“Lielākos zaudējumus ir radījusi koku patvaļīga ciršana. Alūksnes novadā bija izcirsti apmēram 5 hektāri meža, kas veidoja lielāko zaudējumu apmēru. Ierosināta krimināllieta, kas šobrīd tiek izmeklēta. Diemžēl vainīgā persona nav atrasta,” stāsta D.Ose.

Viņa atzīst, ka šādos gadījumos, kā arī medību pārkāpumos nereti ir grūti pierādīt vainu, lai gan ir aizdomas par iespējamajiem vainīgajiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas