Gulbenes novada pašvaldība ar stipendijām centīsies piesaistīt jaunus pedagogus un medicīnas darbiniekus

Lai turpinātu kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam un nodrošinātu pašvaldību un tās iestādes ar kvalificētiem speciālistiem nākotnē, Gulbenes novada pašvaldība jau otro gadu sniedz atbalstu atsevišķu profesionālo studiju specialitāšu studentiem, piešķirot ikmēneša stipendiju 80 procentu apmērā no vidējās algas valstī. Gulbenes novada pašvaldība informē, ka, izvērtējot esošo darba tirgus situāciju novadā, šajā mācību gadā uz atbalstu var pretendēt šādu specialitāšu studenti: matemātikas skolotājs (1 vieta), svešvalodu skolotājs (1 vieta), mūzikas skolotājs (1 vieta), medicīnas māsa (1 vieta), fizioterapeits (1 vieta), sociālais darbinieks (1 vieta) un sporta pedagogs/sporta treneris (1 vieta). Pašvaldībā “Dzirkstele” noskaidroja, ka pērn pieprasījums bija no skolām un iespēja saņemt stipendiju bija tikai pedagogiem, bet šogad Gulbenes novada Sociālais dienests ir apzinājis un vēlas piesaistīt arī sev potenciālos darbiniekus.

Lai pretendētu uz stipendiju, studentam jāatbilst kritērijiem: pretendents ir 2.kursa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu students kādā no iepriekšminētajām specialitātēm, sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm.

Konkursā iesniedzamie dokumenti: pieteikums stipendijas saņemšanai, motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai, izziņa no augstskolas par studiju faktu, sekmju izraksts par jau apgūto studiju periodu. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Gulbenes novada pašvaldībā līdz 30.septembrim pulksten 16.00.

- Inita Savicka

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas