Gulbenes novada pašvaldība atbalsta projektu “Selfijs ar senioru”

Par Gulbenes novada pašvaldības dalību projektā “Selfijs ar senioru” (pašbilde ar senioru) vietējie deputāti konceptuāli nobalsoja novada domes 30.jūnija sēdē.
Šāda projekta pieteikums ir sagatavots sadarbībā ar biedrību “Dēms” (kas ir projekta iesniedzēja) un potenciālajiem partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Krievijas un Baltkrievijas.
Ja iecere tiks atbalstīta Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas finanšu instrumenta programmā un Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu konkursā, ir cerība saņemt 105 000 eiro finansējumu un realizēt plānotās aktivitātes 30 mēnešu garumā, sākot ar nākamo gadu. Gulbenes novada pašvaldībai tāpēc neradīsies nekādi izdevumi, būs vienīgi jānodrošina 10 procentu jeb 10 500 eiro priekšfinansējums, kuru pēc tam varēs atgūt.
Projekts būs vērsts uz aktivitātēm pašvaldības uzturētajos sociālās aprūpes centros “Jaungulbenes Alejas”, “Siltais”, kā arī tā filiālē “Dzērves”. Ir paredzēta brīvprātīgo piesaiste, labdarības pasākumi, sociālās aprūpes centru vajadzību izpēte un iemītnieku atbalsts, komunicējot, rīkojot nodarbības, ceļojumus, gādājot aprīkojumu, nodrošinot žurnālu un laikrakstu abonementus. Paredzams, ka būs arī pieredzes apmaiņas organizēšana, uzzinot, kā sociālā aprūpe tiek organizēta projekta partnervalstīs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas