Gulbenes novada pašvaldība grozīs noteikumus par kapavietu iznomāšanu

Gulbenes novada pašvaldība domes sēdē izskatīja iespēju grozīt novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumus, kas pašlaik paredz kapavietu iznomāšanu, informē aģentūra "Leta".

Minētie noteikumi nosaka, ka kapavieta kādā no novada kapsētām tiek piešķirta, pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu, iesniegumu, dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziņu. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot beztermiņa nomas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju un samaksājot vienreizēju kapavietas nomas maksu. Noteikts arī, ka ikgadējo nomas maksu aizvieto ar nomnieka pienākumu kopt kapavietu un tai pieguļošo celiņu atbilstoši kapavietu uzturēšanas un kopšanas noteikumiem.

Taču, ņemot vērā Satversmes tiesas (ST) spriedumu, dome plāno grozīt saistošos noteikumus, no tiem izslēdzot daļu ar nomas noteikumiem un arī jēdzienu "nomnieks", aizstājot to ar vārdu "uzturētājs". Dokumentā paredzēti arī citi nebūtiski grozījumi.

Domē norāda, ka grozījumi nepieciešami, lai noteikumi atbilstu ST spriedumā norādītajam.

Piebilstams, ka Satversmes tiesa akcentējusi to, ka pašvaldības pieprasījums maksāt par kapavietas piešķiršanu (maksu par pakalpojumu) ir pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Tādējādi ST secināja, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome būtu tiesīga noteikt samaksu.

ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas