Gulbenes novada pašvaldība ir starp labākajiem jaunatnes projektu īstenotājiem

Tiešsaistes pasākumā “Izaugsmes ceļojums” 9.februārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) godināja aktīvākos jaunatnes jomas projektu īstenotājus, kas ar savu darbu veicinājuši jaunatnes jomas izaugsmi. Par to informē JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente Laura Bringina.

Nomināciju “Starpinstitucionālā sadarbība” saņēma Gulbenes novada pašvaldība, kas, īstenojot jaunatnes jomas projektus, ir attīstījusi ilgtermiņa darbu ar jaunatni pašvaldībā. No 2014. gada, savstarpēji sadarbojoties, pašvaldība un tās iestādes īstenojušas 38 projektus. Īpaši aktīvi pašvaldības iestādes sadarbojušās brīvprātīgā darba projektos, regulāri uzņemot ārvalstu brīvprātīgos un attīstot jauniešu brīvprātīgo darbu novadā.

Laureāti 11 nominācijās tika apbalvoti, noslēdzot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” līdzšinējo un uzsākot jaunu programmu darbības periodu.

Pasākumu atklāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, bet JSPA direktore Daina Sproģe sniedza atskatu uz programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (2014 – 2020) un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018 – 2020) iepriekšējo projektu īstenošanas posmu.

“Gada nogalē darbā ar jaunatni iesaistītajiem noslēdzās vēl viens septiņu gadus ilgs izaugsmes ceļojums. Šajā laikā Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros īstenoti 1056 projekti, iesaistot vairāk nekā 37 tūkstošus jauniešu un jaunatnes darbinieku. Atzinīgi vērtējams fakts, ka trešdaļa projektu bija vērsti uz sociālo iekļaušanu, radot aktivitātes gan jauniešiem ar ierobežotām iespējām, gan īpašām vajadzībām – garīgu vai fizisku invaliditāti. Lai veicinātu projektu īstenošanas kvalitāti un darbā ar jaunatni nepieciešamo kompetenču attīstību, īstenoti vairāk nekā 400 atbalsta pasākumi, iesaistot 10 000 jaunatnes jomas darbinieku. Jaunajā programmu īstenošanas posmā, kas sākas šogad, turpināsim iesākto darbu, lai arī turpmāk nodrošinātu neformālās izglītības iespējas visiem Latvijas jauniešiem un stiprinātu jaunatnes darbiniekus viņu ikdienas darbā,” uzsver JSPA direktore Daina Sproģe.

Pasākumā laikā tika godināti aizvadītā programmu darbības perioda aktīvākie un veiksmīgākie projektu īstenotāji, kuri ar savu darbu popularizējuši neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu, devuši ieguldījumu jauniešu nodarbinātībā un pilsoniskajā līdzdalībā, iestājušies par cilvēktiesībām un sociālo iekļaušanu, kā arī veicinājuši starpinstitucionālo un starpskolu sadarbību.

Pasākuma laikā tika sniegta informācija par jauno programmu 2021. – 2027. gada plānošanas periodu. Nākamā programmas “Erasmus+” perioda kopējais budžets būs vairāk nekā 26 miljardu eiro, no kuriem 10,3% ir paredzēti jaunatnes jomai, kas ir teju divreiz vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 1,09 miljardu eiro budžets, palīdzēs vismaz 270 000 jauniešu visā Eiropā risināt sabiedrības un humānās palīdzības problēmas, izmantojot brīvprātīgo darbu vai veidojot savus solidaritātes projektus. Abu jauno programmu mērķis ir veidot iekļaujošāku, digitālāku un videi draudzīgāku Eiropu, tāpēc tieši šie virzieni ir noteikti par programmu jaunajām prioritātēm.

Programmu aktualitātēm ikviens interesents ir aicināts sekot līdzi tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas