Gulbenes novada pašvaldība iznomā zemi mazdārziņiem 4

Gulbenes pilsētā mazdārziņu vajadzībām ir pieejami brīvi zemesgabali Litenes ielā 31, Litenes ielā 41, Viestura ielā 43A, Ziemeļu ielā 20, Tilta ielā 20, Tilta ielā 30, Tilta ielā 32, Tilta ielā 34.

Par brīvajiem zemesgabaliem pilsētas teritorijā informāciju var saņemt pie Gulbenes pilsētas nekustamā īpašuma pārvaldnieka Kaspara Rakstiņa, sazinoties pa tālruni 25728123 vai e-pastu kaspars.rakstins@gulbenesdome.lv.

Par mazdārziņu zemes nomu pagasta teritorijā pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgā pagasta pārvaldi.

Zemes nomas līgums tiek slēgts uz laiku līdz 5 gadiem bez apbūves tiesībām. Gulbenes novada pašvaldība mudina iedzīvotājus sekot līdzi noslēgtajiem zemes nomas līguma termiņiem un apmaksas kārtībai. Iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu jāiesniedz vienu mēnesi pirms zemes nomas līguma beigu termiņa. Ja termiņš tiek nokavēts, zemes nomas līgums netiek pagarināts, bet informāciju par zemes nomas tiesībām publicē Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā.

Gulbenes novada pašvaldība norāda, ka gadījumos, kad nomnieks atsakās no mazdārziņa zemes nomas, šo mazdārziņu nav iespējams piešķirt nomā konkrētai personai, jo informācija par zemes nomas tiesībām ir jāpublicē, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku, tāpēc mazdārziņš var tikt nodots nomā citai personai.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nomnieks nomas maksas samaksu veic pa ceturkšņiem, sadalot to proporcionāli četrās daļās, ne vēlāk kā līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša beigām.

Jautājumu gadījumā var sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības vecāko zemes lietu speciālisti Lolitu Vīksniņu pa tālruni 64472974 vai e-pastu lolita.viksnina@gulbene.lv.


Var pieteikties uz mazdārziņu nomu “Spārītē

Gulbenes novada pašvaldība aicina izmantot iespēju pieteikties uz mazdārziņu nomu Beļavas pagasta sakņu dārzu teritorijā “Spārīte”, izvēloties zemesgabalu nomai no pielikumā pievienotā saraksta. Zemes nomai paredzēto zemesgabalu saraksts var būt mainīgs - tikt papildināts vai saīsināts sakarā ar nodošanu nomā.

Gulbenes novada Beļavas pagasta sakņu (ģimenes) dārzu teritorija “Spārīte”:


Ja uz vienu mazdārziņa zemes nomu piesakās vairāki pretendenti, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Normatīvie akti, kas nosaka mazdārziņu iznomāšanas prasības:

  • Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

  • Gulbenes novada domes 2019. gada 28. februāra lēmums (protokols Nr.3, 7.§) par saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

dusmīgā

esmu šokā, mazdārziņš Viestura lelā43a ir man ar ligumu piešķirts. Līgums vēl nau beidzies.Apsaimniekoju jau vairāk kā 20 gadus.Tagad ņems nost.

pirms 5 mēnešiem, 2021.04.20 08:09

Bite

***-sakop savu sētu un tad neko tev neņems nost

pirms 5 mēnešiem, 2021.04.20 08:27

dusmīgā

mana sēta ir sakopta,bite atnāc paskaties,tikai bez sērkociņiem,Ēs pārpratu ,nost nevienam neko neņems

pirms 5 mēnešiem, 2021.04.20 12:38

vectevs

Nomajiet,nomajiet,bet ko tad tur bazisi ieksa ja zalais tirdzins aizliegts.Kapostam jau labi,tam jau vesels kapostu lauks.Lai iznoma pilsetniekiem kam nava bernu varbut kadu atradis.

pirms 5 mēnešiem, 2021.04.20 09:50

Vietējās ziņas