Gulbenes novada pašvaldība izsludina privāta tirdziņa rīkošanu, tā iejaucoties uzņēmēju konfliktā 39

Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā 27.aprīlī bez atsauces uz identificējamu informācijas avotu ir publicēts šāds sludinājums: “29.aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Rīgas ielā 65a, Gulbenē, nekustamā īpašuma īpašnieks gan iekštelpās, gan ārtelpā organizē tradicionālo ceturtdienu tirdziņu. Laipni aicināti apmeklēt!” Iedzīvotājiem nav saprotams, ko pašvaldības administrācija saprot ar vārdu salikumu “nekustamā īpašuma īpašnieks”.

“Dzirkstele” jau rakstīja par konfliktsituāciju starp ēkas (bijušais “Elvi”) Rīgas ielā 65a īpašnieku SIA “Kalmes 5” un zemes īpašnieku Tomu Kovaču. 15.aprīlī notika vakara tirdziņš, ko rīkoja zemes īpašnieks, nevis SIA “Kalmes 5”. Toreiz SIA “Kalmes 5” pārstāve Līga Adamoviča tirgotājiem paziņoja, ka ēkā vakara tirdziņa vairs nebūs. Pretenzijas viņai paust ieradās zemes īpašnieka brālis Ronalds Kovačs. Savukārt pašvaldības policists Kristaps Vītols secināja – kam pieder ēka, tas ir noteicējs par to.


SIA “Kalmes 5” nepadosies “spiedienam”

“Dzirkstele” jautāja L.Adamovičai, vai viņa kā ēkas īpašniece ir izlīgusi/vienojusies ar zemes īpašnieku. Atbilde bija: “Protams, nē!” Zemes īpašnieks neesot nācis uz sarunām ar savstarpēji pieņemamu piedāvājumu. Pašvaldības administrācijas iesaistīšanos šajā privātajā konfliktā L.Adamoviča uzskata par ļoti aizdomīgu un tādu, kur rodas jautājums: vai kādam pašvaldības administrācijā varētu būt šeit kāda privāta ieinteresētība?

Pašvaldības mājaslapā publicēto paziņojumu (kas nav saskaņots ar SIA “Kalmes 5”) L.Adamoviča uzskata par atbalstu zemes īpašniekam T.Kovačam, kurš konfliktu risina pēc savas izpratnes un no spēka pozīcijām.

L.Adamoviča saka – 29.aprīlī viņa pie sava uzņēmuma ēku īpašumiem (Rīgas ielā 65a un 65) dežurēs jau agri no rīta un neļaus zemes īpašniekam/tā pārstāvjiem patvaļīgi organizēt ienākšanu uzņēmumam “Kalmes 5” piederošajās ēkās. Viņa uzsver, ka tirgus ēkas Rīgas ielā ir ierakstītas zemesgrāmatā uz SIA “Kalmes 5” vārda.

Ko uz sava zemes īpašuma dara T.Kovačs – tas savukārt neesot SIA”Kalmes 5” kompetencē, jo zeme zem firmas ēkām Rīgas ielā 65 un 65a šim uzņēmumam nepieder.


Zemes īpašniekam ir savi argumenti

Tirgus zemes Rīgas ielā īpašnieks T.Kovačs “Dzirkstelei” saka, ka zem ēkām Gulbenē, Rīgas ielā 65 un 65a, zeme viņam pieder jau sen. Ar tirgus ēku īpašnieci SIA “Kalmes 5” jau pirms vairākiem gadiem vairs nav ticis pagarināts zemes nomas līgums. Tam ir juridiskas sekas, ko arī paredz Latvijā spēkā esošie likumi. T.Kovačs par juridiskā strīda risināšanu saka tā: “No mūsu puses viss tur ir diezgan inteliģenti. No tās puses (domāta SIA “Kalmes 5” pārstāvniecība – red.) tur nekas inteliģents nav.”

Tirgus ēkas (būves) un zeme Rīgas ielā iepriekš ir bijis “brīvprātīgs dalīts īpašums”, kas tādā statusā “var pastāvēt tikai zemes nomas laikā”. Vairs nav spēkā esoša zemes nomas līguma un līdz ar to – arī situācija ir pavisam cita, “Dzirkstelei” uzsver T.Kovača juridiskais pārstāvis zvērināts advokāts Jānis Pušpurs. Viņš skaidro, ka uz T.Kovačam piederošā zemesgabala atrodas ēka Rīgas ielā 65a (bijušais “Elvi”), uz kuru SIA “Kalmes 5” ir bijušas īpašuma tiesības līdz 2018.gada 31.decembrim, bet uz tirgus ēku Rīgas ielā 65 - līdz 2019.gada 7.jūlijam. Tagad šie ēku īpašumi ir “atzīstami par zemes daļu un tās īpašnieks uz doto brīdi ir T.Kovačs”, kā to paredz likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 34.pants un Civillikuma 1129.9 pants. “Pēc vispārīgā principa uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu (Civillikuma 968.pants),” norāda J.Pušpurs.

“Papildus atzīmējams, ka T.Kovačs, kā zemesgabala un ēku īpašnieks var ar nekustamo īpašumu rīkoties brīvi pēc saviem ieskatiem un SIA “Kalmes 5” nav tiesiska pamata likt tam šķēršļus. Ēku kā zemesgabala sastāvdaļas faktu apstiprina gan Latvijas Republikas normatīvais regulējums, gan to ir atzinusi arī tiesa, kā arī T.Kovača informētās valsts un pašvaldības iestādes – Gulbenes novada dome un Valsts ieņēmumu dienests. T.Kovačs pašlaik ir veicis arī pilnīgu ēku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu par periodu no 2019. līdz 2021.gadam. T.Kovačs plāno attīstīt sev piederošo nekustamo īpašumu, kas nodrošinātu Gulbenes novada iedzīvotājiem gan darba vietas, gan vietu, kur iepirkties pie vietējiem ražotājiem un tirgotājiem,” uzsver J.Pušpurs.


Kā to komentē novada pašvaldība?

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane par pašvaldības mājaslapā publicēto paziņojumu 29.aprīļa tirgus sakarā un par šādas informācijas avotu “Dzirkstelei” skaidro: “Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā vienmēr ir publicēta oficiālā informācija.”

Uz jautājumu, vai kādam pašvaldībā ir personiska ieinteresētība privātā tirgus konfliktā, G.Kalmanes atbilde ir šāda: “Jūs nopietni? Kāda ieinteresētība? Īpašnieks lūdza pašvaldībai padalīties ar šo informāciju ar iedzīvotājiem, lai sasniegtu lielāku auditoriju, jo zināms, ka šis ceturtdienu tirdziņš ir iecienīts. Tā ir pašvaldības atsaucība un sadarbība. Nav jau tā, ka pirmo reizi publicētu informāciju par kādiem notikumiem vai pieejamiem pakalpojumiem Gulbenes novadā, ko neorganizē pašvaldība. Mēs taču esam viens Gulbenes novads, viena kopiena, kur pavisam normāla ir šāda sadarbība.”


Pievieno komentāru

Komentāri 39

Norge

Vienots novads, vienota kopiena. Smiekli nenāk? Nu gan, te kāda labi izteikusies!

pirms 14 dienām, 2021.04.28 15:41

Aija

Traki,kā nevar normāli sarunāties. Bet arī zemes īpašniekam jāpadomā, kāda ir apkārtne,kāda iebrauktuve. Kāpēc vispār jārīko tirdziņš darba dienā? Priekš pensionāriem un domes cilvēkiem? Mēs citi tāpat netiekam. Kāpēc nevar būt regulāri katru sestdienu un svētdienu? Tad arī cilvēku plūsma izlīdzinātos. Tagad izskatās,ka atkal ir kaut kas priekš pilsētniekiem, bet laucinieki,stāvat rāmi. Jums neko nevajag.

pirms 14 dienām, 2021.04.28 15:46

Lasītājs

Izlasīju rakstu reizes trīs un neatradu nevienu, pat mazāko niansi, kas norādītu par to, ka pašvaldība kaut kādā veidā ir saistīta ar tirdziņa rīkošanu. Vienīgais, ko sapratu, ka tā ir informācija kā par daudziem Gulbenes novada pasākumiem, un kārtējā "Dzirkstele" organizētā nomelnošanas kampaņa par labu sev tīkamiem cilvēkiem.

pirms 14 dienām, 2021.04.28 15:47

Rakstītājs

Izpilddirektores vietnieks - deputāta kandidāts ir dziļi visā tajā iesaistīts. Un nevajag tēlot nezinīšus!

pirms 14 dienām, 2021.04.28 17:23

...

Žurnālistu darbs ir pētīt, vilk paralēles, meklēt noklusētu info, iespējamās ieinteresētas personas. Lūk tas būtu interesanti! Te aprakstīts, ko viens, otrs, trešais teica un virsrakstā nez no kurienes tapis, ka pašvaldība iejaucas konfliktā. Vajag rakt dziļāk, ja gribas ar tik tendencioziem virsrakstiem mētāties.

pirms 13 dienām, 2021.04.28 22:53

atbilde nikam "....."

Vai pašvaldības mājaslapai (alternatīva informatīvbajam izdevumam) ir jāpublicē sludinājumi par brīvu, tā iejaucoties mediju tirgū? Nesaskatāt te aspektu? Pašvaldība nedrīkst jaukties nekādā uzņēmējdarbībā.

pirms 13 dienām, 2021.04.29 09:41

...

Pašvaldības mājaslapā arī tiek publicēta informācija par kaimiņu novadu uzņēmumu vakancēm, atpūtas kompleksu apbalvojumiem, par privatu uzņēmumu piedāvātām apmācības programmām. Kāpēc tad par šo visu nav "uzcepts" raksts? Velkot paralēles ar konkrēto situāciju, sanāk, ka pašvaldība arī šajos gadījumos jaucas uzņēmējdarbībā. Piekrītu kāda komentētāja rakstītajam, ka jūtamas raksta autores simpātijas pret kādu no iesaistītajām pusē, tādejādi raksts ir ļoti subjektīvs.

pirms 13 dienām, 2021.04.29 10:35

atbilde "...."

Valstī tiek izstrādāta juridiskā bāze, lai pašvaldības beigtu nejēdzīgo iejaukšanos mediju tirgū. Visi jūsu citētie fakti ir pārskatāmi un lielākoties izskaužami. Pienāks diena, kad tā nevarēs, kā ir šodien.

pirms 13 dienām, 2021.04.29 10:54

jā, tā ir

Pašvaldības izdevumos ir ļauts publicēt ar pašvaldību funkciju nodrošināšanu saistītu informāciju, domes sēžu lēmumus (un to skaidrojumus), kā arī informāciju no pašvaldības iestādēm. Aizliegts publicēt komerciāla satura informāciju, sludinājumus.

pirms 13 dienām, 2021.04.29 12:58

%

Līga, nokaunies! Kā var ar laikraksta starpniecību kārtot attiecības un ievilkt tajā pašvaldību un iedzīvotājus!

pirms 14 dienām, 2021.04.28 16:10

Dace

Tas vienkārši parāda ka priekšsēdētājas ir impotents jautājumos kas interesē iedzīvotājiem . Vai tiešām saņemot tik lielu algu un tik ilgā laikā nevar sakārtot tirgu gulbeniešiem ? Es arī piekrītu ka tirgum ir jābūt brīvdienās nevis darbdienā jo kam gan tas tirgus savādāk ir paredzēts . Redzot ka ar šo vēlēšanu termiņu nav pieticis lai sakārtotu jautājumu rodas jautājums ko gan priekšsēdētājs cer izdarīt nākošajos četros gados ja nav to varējis iepriekšējos .

pirms 14 dienām, 2021.04.28 16:22

Popo

Nenormāla vecene. Kamēr no tirgotājiem varēja iekasēt naudu, tikmēr viss bija kārtībā, kā nevar, tā kašķējas.

pirms 14 dienām, 2021.04.28 16:24

Jopo

Normāla vai nē tas ir cits jautājums, bet kāpēc kādam būtu jāpelna ar viņas ēku?

pirms 14 dienām, 2021.04.28 17:34

Popo

Būtu no tirdziņos nopelnītā visus nodokļus maksājusi, varētu turpināt pelnīt pati.

pirms 13 dienām, 2021.04.28 17:47

Jopo

Tas nevienam nedod tiesības savākt viņas ēku. Ieņēmumu dienests var likt izsolē un pēc tam ieturēt nesamaksātos nodokļus.
Viennozīmīgi reketieri nevar pēc simts gadus veciem likumiem izdomāt, ka viss kas nokrīt uz viņu zemes ir viņu īpašums!

pirms 13 dienām, 2021.04.28 18:30

es

jau sen laiks sakopt gan telpas gan apkārtni kauns , kauns......

pirms 14 dienām, 2021.04.28 17:00

Sana

Cerams kad tagad īpašnieks sakops arī autostāvvietu kas ir katastrofālā stāvokli
Kaut gan sen to varēja izdarīt Adamoviči ,bet viņu mērķis bija tik iekasēt naudu no tirgotājiem ,viss tur ir nolaists.

pirms 14 dienām, 2021.04.28 17:13

mh

Beidzot!Sen bij,laiks!

pirms 13 dienām, 2021.04.28 18:47

.? ->mh

Kas tu debīls?

pirms 13 dienām, 2021.04.28 19:06

bedre

Lai nu nelej ūdeni tā skārda bundžas īpašniece! Cik gadus jau varēja visu kārtot un sakārtot! Un kur tad palika miljoni no Albas pārdošanas? Jau notriekti? Naudas neesot - nu, nu...

pirms 13 dienām, 2021.04.28 20:32

Divas bedres

Nu netirs nu, tur bija ap 200 tūkstošiem, kuri tika sadalīti mazbērniem - tiem pašiem kuri tantuku cenšas galīgi izputināt.
Es vispār esmu cilvēks no malas, bet bumerangs nāks atpakaļ līdz 7.paaudzei!

pirms 13 dienām, 2021.04.28 21:41

.

Kurš tad to jauno paaudzi izaudzināja? Tikai paši vecāki. Tā kā nav īsti nekādas līdzjūtības no šādiem tekstiem.

pirms 13 dienām, 2021.04.28 22:01

Divas bedres

Piekrītu. Bet dieva sods nāks atpakaļ. Dēliņam viss dzīvē tika uz paplātes, bet viņš kakā mātei uz galvas.
Nav latviešu kultūrā vilkt vecākus uz mežu.

pirms 13 dienām, 2021.04.29 00:46

dārzu racējs

Te nu mums ir dzīvs piemērs pie kā noved visatļautība, alkatība, azartspēles un naivums. Drāma gatava, tik kādam jāuzliek uz papīra...

pirms 13 dienām, 2021.04.29 09:13

Lauris Avots

Cik nejauki, no visām pusēm. 1. Raksta autore skaidri dod priekšroku SIA Kalmes 5 pusei, bez nesaprotama iemesla. Nomelno gan pašvaldību, gan otru konfliktā iesaistīto T. Kovaču (rīkojas no savas izpratnes un spēka pozīcijas, lai arī rakstā skaidri teikts, ka īpašums uz ēku ir apstiprināts Latvijas tiesā, pašvaldībā, VID un esošā strīda nevajadzētu būt. Cik redzu, viss noticis mierīgi un uz likuma pamata, kādas darbības tad ir savas izpratnes vai spēka darbības?) 2. Žēl arī SIA Kalmes, jo skaidrs jau, ka tur gimene jūk un brūk un vecmamma cenšas kā var, nepatīkami to lasīt. 3. Pašvaldība ieraksta, ka tirdziñš būs, bet intervētāja prasa, vai ir ieinteresētās personas? Tiešām jocīgs pieñēmums un jautājums. Plus uzraksta to vēl raksta nosaukumā - neprofesionāls darbs (saku kā viens žurnālists otram) 4. Ceru, ka ar šo rakstu viss beigsies, jo apnicis jau šo negatīvismu lasīt. Ceru, ka īpašnieks pievērsīs uzmanību sabojātajai ēkai, placim, uzlabos infrastruktūru, reputāciju un darba iespējas Gulbenē.

pirms 13 dienām, 2021.04.29 06:42

!

Nu tu puis esi iebraucis auzās. Žurnālists! :)

pirms 13 dienām, 2021.04.29 07:56

Janka

Tāds garš murgojums, bet nekas nav pateikts! Varbūt vajag pieteikties LTV-1 un varēs katru rītu potes reklamēt?

pirms 13 dienām, 2021.04.29 09:43

Bijušais gulbenietis

Vecais Adamovičs jau pārdeva Albu?

pirms 13 dienām, 2021.04.29 08:38

iksam

Par to arī vajag rakstu! :D

pirms 13 dienām, 2021.04.29 10:42

ūdensvads

Alba tak pārdota jau krietnu laiku atpakaļ par brangu piķi....

pirms 13 dienām, 2021.04.29 08:47

Urbītos

Šodien atkal Feisbukā tirgus tracis Un Dzirkstele arī klàt.Ļoti intetesanti/būs viena vai otra puse nopirkusi_lielākam kipišam.

pirms 12 dienām, 2021.04.29 20:02

TOM

No morāles viedokļa, normālā pašvaldībā neko tur neatļautu rīkot. Degradēta un bīstama vide.Un personisks pieņēmums,pašvaldībai nevajag tèrēt līdzekļus mātes un dēlu konfliktos.Ko sēja to pļauj!

pirms 12 dienām, 2021.04.30 01:46

Es

Ko tad piesaistīja parādus.tagad visi vainīgi.Kauns.

pirms 12 dienām, 2021.04.30 07:29

Ne advokāts

Laikam advokāta kungs neko nav dzirdējis par piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, kas pastāv piespiedu dalītā īpašuma gadījumos, kad uz zemes uzcelta ēka ir patstāvīgs īpašuma objekts un pieder citai personai, nevis zemes īpašniekam. Nepagarinot līgumu, ēkas NEVAR pēkšņi kļūt par zemes īpašnieka īpašumu, ja tās tiešām ir zemesgrāmatā kā atsevišķs īpašuma objekts. ????????????
Līgai jādodas uz tiesu ar prasību pret zemes īpasnieku par puespiedu nomas tiesisko attiecību atzīšanu, protams, pirms tam konsultējoties ar labu juristu un kvalitatīvi sagatavojot procesuālis dokumentus.

pirms 11 dienām, 2021.05.01 08:03

!!!

Tieši tā. Nevajag mums pilsētā taboru.

pirms 11 dienām, 2021.05.01 08:34

Janka

Rīgas puišelis laikam domā ka te dzīvo vieni lohi. Vēl varēja atrast kādu alu laikmeta likumu! :)

pirms 11 dienām, 2021.05.01 09:17

Vietējās ziņas