Gulbenes novada pašvaldība pārdod īpašumus

Pašvaldības nekustamo īpašumu “Moru pļava” Tirzas pagastā par 36 750 eiro pērk SIA “Aploki”. Vietējie deputāti par to vienprātīgi nobalsoja Gulbenes novada domes 29.oktobra sēdē.
Uzņēmums īpašumu ieguvis izsoles rezultātā. “Moru pļava” sastāv no zemes 38,01 hektāra platībā un mežaudzes 4,35 hehtāru platībā.
Deputāti arī apstiprināja nekustamā īpašuma “Muiža” pārdošanu izsolē Litenes pagastā. Īpašums sastāv no zemes 2,65 hektāru platībā. To par 16 432,50 eiro iegādāsies Litenes pagasta zemnieku saimniecību “Druvenieki”.
Tika apstiprināta arī nekustamā īpašuma “Kalnastrēbeles 1” Rankas pagastā nodošana pārdošanai izsolē par nosacīto cenu -
48 200 eiro. Īpašums sastāv no 27,76 hentāriem zemes un uz tās esošās mežaudzes 9,92 hektāru platībā.
Daukstu pagastā īpašumu “Gulbīši”, kas sastāv no zemes vienības 4,54 hektāru platībā, pārdos izsolē par 11 100 eiro sākumcenu.
Deputāti nobalsoja arī par Litenes pagastā esošā nekustamā īpašuma “Litenes mežniecība” pārdošanu izsolē, nosakot 10 000 eiro izsoles sākumcenu. Īpašums sastāv no zemes 0,25 hektāru platībā un uz tās esošās administratīvās ēkas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas