Gulbenes novada pašvaldība Tiesībsarga aizrādījumus ņem vērā

Turpmāk Gulbenes novadā uz dzīvesvietas nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
50 procentu apmērā varēs pretendēt gan pensionāri, kuri ir atraitņi vai atraitnes, gan neprecētie pensionāri.
Jau rakstījām, ka ne vienam vien neprecētajam pensionāram iepriekš bija pretenzijas, ka pašvaldība šādā veidā nodokļa atvieglojumu bija paredzējusi tikai atraitņiem vai atraitnēm (kuriem laulība bijusi oficiāli reģistrēta).
Tagad kritērijs visiem būs viens - faktiski vientuļš pensionārs (ar derīgu pensionāra apliecību), kuram nav ar pilngadīgu personu kopīgas deklarētas dzīvesvietas (nodokļa objekts) un kuram nav apgādnieku (šajā gadījumā Civillikuma izpratnē apgādnieks ir pilngadīga persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par vecākiem un vajadzības gadījumā arī par vecvecākiem).
Vietējie deputāti ir apstiprinājuši šādus grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos (bija izdoti pagājušā gada 25.oktobrī) „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”.
Sakarā ar veiktajiem labojumiem pašvaldībā uzsvērts, ka novada dome ir mainījusi “vientuļa pensionāra” definīciju atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtai praksei sociālo tiesību jomā. Iepriekš dome bija pieļāvusi diskrimināciju, pauzdama, ka “vientuļš pensionārs” ir persona, kura pārdzīvojusi laulāto (tātad kļuvusi par atraitni), kurai nav pilngadīgu bērnu vai tie miruši un kurai deklarētā dzīvesvieta nav kopīpašums vēl ar kādu citu pilngadīgu personu.
Uz to, ka Gulbenes novada pašvaldība, diferencējot vientuļos pensionārus pēc to ģimenes stāvokļa, bija pārkāpusi diskriminācijas aizliegumu, tika norādījis Tiesībsarga birojs. Savukārt birojā bija vērsies vietējais deputāts Intars Liepiņš, lūdzot izvērtēt, vai nav saskatāma diskriminācija pašvaldības 2018.gada 25.oktobrī izdotajos saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”. Tiesībsarga birojs atbildējis, ka “būtībā persona ir uzskatāma par vientuļu, ja tai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku”.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas