Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu ieviešanas gaita redzama "Projektu dienasgrāmatā"

Līdz 22.augustam iedzīvotāji var balsot par kādu no 2021.gada Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā iesniegtajām idejām. Ar projektu idejām var iepazīties ŠEIT. Savukārt "Dzirksteles" lasītāji interesējas, kas notiek ar līdzdalības projektiem, kad tos apstiprina. Viņi neredz jēgu balsošanai. Viņi raksta: “Kur ir vecie projekti? Naudu sadalīja, un viss? Kur Litenes pagastā ir jaunā pietura? Kad viņa tika solīta sākt taisīt? Neviens nebalsos!”

Atbild Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte: “Gulbenes novada pašvaldības organizētajā līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā 2020.gadā tika apstiprināti pieci visvairāk iedzīvotāju balsu saņēmušie projekti. Pēc apstiprināšanas uzsākās visu piecu projektu realizēšana. Šobrīd vēl neviens no projektiem nav realizēts pilnā apjomā, bet darbi pie visu projektu ieviešanas turpinās. Diemžēl projektu ieviešanas laikā, ievērojot likumā paredzētās prasības, tajā skaitā iepirkumu procedūras, nācies saskarties ar dažādiem sarežģījumiem, tādēļ projektu realizācija ir aizkavējusies. Kā sarežģījumus varu minēt, piemēram, Litenes projekta gadījumā uzņēmums, ar kuru bija noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi, atteicās no līguma izpildes pēc vairāk nekā četru mēnešu ilgiem projektēšanas darbiem, kā rezultātā bija nepieciešams slēgt jaunu līgumu ar citu uzņēmumu. Lai informētu sabiedrību par visu piecu projektu ieviešanas gaitu, tajā skaitā visiem sarežģījumiem, ar ko nākas saskarties projektu ieviešanas laikā, interneta vietnē balso.gulbene.lv pie katra no pieciem apstiprinātajiem projektiem tiek veidotas "Projektu dienasgrāmatas", kur var redzēt visu informāciju, kas saistīta ar projektu ieviešanas gaitu. Lai atrastu šo informāciju, nepieciešams atvērt konkrēto 2020.gadā apstiprināto projektu un zem projekta apraksta apakšā atrast sadaļu “Projekta dienasgrāmata”.”

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas