Gulbenes novadā pērn – 15 nelaimes gadījumi darbā

Gulbenes novadā pagājušajā gadā notikuši 15 nelaimes gadījumi darbā, no tiem viens smags - dārzeņu audzēšanas nozarē, letālu nav. Par to informē Vidzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Gulbenes sektora vadītājs Ainārs Šmagris.

Pagājušajā gadā veiktas 18 pārbaudes saistībā ar nereģistrētās nodarbinātības atklāšanu un arī 6 gadījumos konstatēta nelegālā nodarbinātība. Puse no šiem gadījumiem reģistrēta mežizstrādē.

Darba inspekcija pagājušajā gadā ir saņēmusi arī iesniegumus no personām, kas informē par iespējamiem pārkāpumiem darbā. Saistībā ar saņemtajiem iesniegumiem ir veiktas pārbaudes.  A.Šmagris norāda, ka no 13 iesniegumiem informācija apstiprinājās 5 gadījumos. Daļa iesniegumu saistīti ar darba devēja pienākumiem, atlaižot darbinieku no darba, kā arī par darba samaksas izmaksas laiku un virsstundu darbu.

“Saņemot informāciju, tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Ja darba devējs sadarbojas un pārkāpumu novērš, tad parasti administratīvā pārkāpuma lietvedība tiek izbeigta. Ja darba devējs nesadarbojas un nenovērš pārkāpumu, tiek piemērots administratīvais sods,” saka A.Šmagris.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas