Gulbenes novada trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes var saņemt pabalstu bērna sagatavošanai skolai

Lai bērni tiktu nodrošināti ar mācību procesam nepieciešamajiem piederumiem, Gulbenes novada sociālais dienests atgādina, ka līdz 31.augustam novadā deklarētās trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes var pretendēt uz pabalstu bērna sagatavošanai skolai.

Novada sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva stāsta, ka saskaņā ar novada domes saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pabalstiem” novadā deklarētajiem trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē novada pamatizglītības iestādes, kā katru gadu, tiek piešķirts pabalsts bērna sagatavošanai skolai – 30 eiro dāvanu karte.

Vecākiem ar iesniegumu jāvēršas sociālajā dienestā, kurš pabalstu piešķir līdz 31.augustam. Pabalstu nepiešķir par tiem pamatskolas vecuma bērniem, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas