Gulbenes pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības

Gulbenes pilsētas dome 27.marta sēdē divos gadījumos nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības.

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 26, kurš sastāv no viena zemes gabala 1341 kvadrātmetru platībā un no uz tā atrodošām trīs ēkām - dzīvojamās mājas un divām palīgēkām par 6350 latiem.

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - garāžu Ābeļu ielā 13a, kurš sastāv no garāžas 24,9 kv.m. platībā par 1000 latiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas