Gulbenes rajona lauksaimnieki saņem avansu un gatavojas pārmaiņām

Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lauku atbalsta dienests turpina izmaksāt avansa maksājumus - papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu un lopbarības platībām, kā arī vienotās platības maksājumus, ko šobrīd izmaksā 50 procentu apmērā.

"Šos maksājumus, kā arī tos, kas paredzēti mazāk labvēlīgo teritoriju apsaimniekotājiem, katru gadu izmaksā gada beigās. Avansa maksājumus var saņemt par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles," saka ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja Ilona Ločmele.

 

Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks Vitālijs Kuļšs piebilst, ka lauku cilvēkiem vismaz pirms svētkiem esot iespējams apmeklēt tirdzniecības uzņēmumus, lai iegādātos sev vēlamas preces.

 

Satraukums pastāv

V.Kuļšs nenoliedz, ka tāpat kā visās valsts iestādēs arī pārvaldē valdot satraukums par gaidāmo 15 procentu algu fonda samazinājumu un iespējamo darbinieku skaita samazinājumu.

 

"Satraukums jaušams arī darbiniekos. Zinu, ko nozīmē kādu atbrīvot no darba, lai gan, pieņemot šādu lēmumu, jāievēro vairāki kritēriji, piemēram, darba stāžs, kvalifikācija un citi. Ikviens vadītājs šos kritērijus var piemērot dažādi," saka V.Kuļšs.

 

Šonedēļ viņš kopā ar citu reģionālo pārvalžu vadītājiem Rīgā apspriedīs gan algu fondu, gan kadru jautājumu.

 

Lauku atbalsta dienesta Gulbenes daļas vadītāja Ināra Lesiņa norāda, ka, samazinot algu fondu, iespēju robežās jācenšas saglabāt darbiniekus. Viņa atzinīgi novērtē lauksaimnieku aktivitātes, kuri šinīs dienās aktīvi iesniedz projektus dažādās atbalsta programmās, domājot par savas saimniecības turpmāko attīstību.

 

Viņa atzinīgi vērtē arī projektu, kas saņemts no Gulbenes Baltās pils īpašniekiem. Par vairāk nekā simt tūkstošiem latu tas iesniegts pasākumā par lauku mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.

 

"Darbs ir, tiek prasīta atbildība, tas nozīmē, ka jāturpina strādāt. Ja ir divas rokas, kājas, galva un transports, tad viss turpina notikt," piebilst I.Lesiņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas