Gulbenes rajona padomes ar 1.jūliju vairs nebūs

Gulbenes rajona padomē vakar apstiprināja tās reorganizācijas plānu. Ar nākamgada 1.jūliju Gulbenes rajona padome izbeigs savas pilnvaras un trīs mēnešu laikā nodos īpašumus, institūcijas, finanšu saistības, iesāktos projektus un funkcijas novada pašvaldībai.

Gulbenes rajona padomes izpilddirektore Guna Švika "Dzirkstelei" saka, ka tomēr arī pēc 1.jūlija paliks viena funkcija, kas nebūs deleģēta jaunievēlētajai novada pašvaldībai.


Pusgadu paliek vienās rokās


"Likums nosaka, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkcija ir jānodod reģiona pārziņā. Taču likums arī nosaka, ka reģioni šo funkciju pārņems ar 2010.gada 1.janvāri. Līdz tam šo darbu veiks rajona padomes speciāliste Marta Mikolaja," saka G.Švika.


Tāpēc Gulbenes rajona padome lūgs valstij finansējumu, lai viens darbinieks varētu turpināt darīt šo darbu. Tāpat papildu finansējums no valsts ārpus jaunveidojamās novada domes budžeta būšot vajadzīgs arhīvu nodošanai, zvērināto revidentu darba apmaksai un grāmatvedības darba pabeigšanai trīs mēnešu laikā pēc 1.jūlija.

"Cik liela šī papildu summa no valsts būs vajadzīga, pagaidām nevar vēl pateikt," saka G.Švika.


Novadam nodos 11 institūcijas


Gulbenes rajona padome ir saistīta ar 11 institūcijām. Tostarp rajona padome ir bezpeļņas SIA "Gulbenes slimnīca" dibinātāja. Rajona padomes grāmatvedībā atrodas Gulbenes Vēstures un mākslas muzejs, bērnu un jaunatnes sporta skola. šīs pašvaldības pārziņā ir arī Sveķu speciālā internātpamatskola.


Gulbenes rajona padomei ir arī kredītsaistības. Līdz 2012.gadam turpināsies "Gulbenes slimnīcas" vajadzībām ņemtā kredīta atmaksa, no kura atlikuši 34 000 latu. Sporta skolas remontam ņemtais kredīts vēl nav atmaksāts 21 000 latu apmērā. Finanšu līzings Sveķu speciālās internātpamatskolas automašīnas iegade vēl nav atmaksāta 5000 latu apmērā, kā arī jāatmaksā 77 000 lati, kurus šogad nācies aizņemties bērnu un jaunatnes sporta skolas autobusa iegādei.


Gulbenes rajona padome kā partneris vai citā statusā ir iesaistījusies desmit dažādos projektos.


Kā zināms, novadu pašvaldību vēlēšanas notiks nākamgad 6.jūnijā. Gulbenes tagadējā rajona ietvaros veidos un vēlēs tikai vienu pašvaldību - Gulbenes novadu. Tāpēc rajona padome bez grūtībām jaunievēlētajai pašvaldībai varēs nedalīti nodot visu savu mantu, saistības un funkcijas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas