Gulbenes skolēni piedalīsies nometnē „Alfa”

No 28.jūnija līdz 18.jūlijam Jēkabpils rajona, Zasas vidusskolā notiks mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu nometne „Alfa". Nometnē piedalīsies arī skolēni no Gulbenes.

Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pārvaldes vecākā referente Daina Grimze "Dzirksteli" informē, ka mācību darbs nometnē tiks organizēts lekciju un praktisko nodarbību veidā četrās sekcijās - fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas un sociālo zinātņu sekcijā. Nodarbības vadīs Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes mācību spēki, kā arī zinātniski pētniecisko institūu darbinieki. Trīs nedēļu garumā nometntē „Alfa" tiks novadītas vairāk kā 200 nodarbības.


Nometnē skolēni veiks pētījumus fizikā un ķīmijā. Rezultāti tiks prezentēti konferencē nometnes noslēgumā. Līdzās mācību darbam skolēni iepazīs novada kultūrvēsturiskās vietas. Ievērojama vieta nometnes dzīvē tiks atvēlēta sportam un mākslinieciskajai pašdarbībai.


Pasākumu organizē Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar jaunatnes fondu „Vertikāle" un Latvijas Universitāti. Nometne "Alfa" notiks jau 42.reizi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas