Gulbenes sporta centram būs četri apkopēji

Gulbenes pilsētas dome 27.marta sēdē nolēma ar 1.aprīli pilsētas sporta centram piešķirt vēl vienu apkopēja štata vietu papildus jau esošajām trim štata vietām.

Gulbenes sporta centra direktors Ziedonis Lazdiņš "Dzirkstelei" saka, ka trim apkopējiem ar darba apjomu tikt galā bija par grūtu, jo iznāca pārslodze, kā arī katram apkopjamā kavadrātmetru platība bija par lielu. Jāņemot vērā, ka sporta centrs darbojas arī brīvdienās, kad arī jākopj telpas.

 

Deputāti pārrunāja situāciju sporta centrā, kāda izveidojusies sakarā ar intensīvo telpu izmantošanu ne tikai sportošanai vien. Izrādās sporta centrā aerobikas zāli un kafejnīcas telpu ģimnāzija izmanto nevis sportam, bet mācību stundu norisei vispārizglītojošajos priekšmetos. Bērni tad izmanto arī sporta centra garderobi. Deputāti diskutēja, ka ar laiku šāda prakse ir jāizbeidz, sporta centra telpas jāizmanto tikai sportam.

 

Z.Lazdiņas "Dzirkkstelei" saka, ka situācija mainīsies, kad starp vidusskolu un ģimnāziju uzcels piebūvi. Tad artisināsies telpu trūkuma jautājumu.

 

"Sevišķi sportam nepieciešama areobikas zāle, kur plānots novietot trīs trenažierus, kas iegādāti jau pirms gada un visu laiku glabājas noliktavā, jo tos nav, kur izvietot," saka Z.Lazdiņš.  

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas