Gulbenieši interesējas, kas notiek ar trūcīgo un maznodrošināto izziņu termiņu

Laikraksta “Dzirkstele” lasītāji interesējas, kas šobrīd notiek ar trūcīgo un maznodrošināto izziņu termiņu. “2021.gada martā beidzas trūcīgā statuss. Līdz kuram laikam tas tiek automātiski pagarināts? Vai arī jāiet uz sociālo iestādi?” jautā kāds lasītājs.

Gulbenes novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva skaidro: “Situācijas ir ļoti dažādas. Ņemot vērā, ka ar 2021.gada 1.janvāri pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai noteikts 109 eiro mājsaimniecības pirmajai un vienīgajai personai un 76 eiro katrai nākamajai personai, tad vairākām mājsaimniecībām, no jauna izvērtējot materiālo situāciju, sanāk ne tikai trūcīgā statuss (tas ir, ienākumi līdz 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un katrai nākamajai personai 190 eiro), bet arī pabalsts GMI nodrošināšanai, tādēļ labāk iesniegt iesniegumu no jauna. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 38.panta ceturtās daļas regulējums nosaka, ka “pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju un pārskata lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu apmēru un veidiem, ja pasliktinās mājsaimniecības materiālā situācija vai mainās sociālā situācija”. Ja mājsaimniecībā materiālā situācija nemainās – bija trūcīga (bez GMI) un paliek trūcīga (bez GMI) – tad uz iepriekšējā iesnieguma pamata tiek gatavota jauna ienākumu deklarācija un statusu pagarina līdz 31.maijam (to nosaka normatīvo aktu regulējums valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ). Tomēr par šo jautājumu labāk sazināties ar sociālā dienesta darbinieku. Runājot par maznodrošinātas personas statusu, jāatzīst, ka tās personas/mājsaimniecības, kuras līdz 2020.gada 31.decembrim bija atzītas par maznodrošinātām, ievērojot jauno normatīvo regulējumu atbilst trūcīgā statusam, tādēļ jāvērtē no jauna. Tuvākajā laikā spēkā stāsies Gulbenes novada domes saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kuros būs noteikts, ka uz maznodrošinātas personas/mājsaimniecības statusu varēs pretendēt mājsaimniecības, kurās ienākumi uz pirmo un vienīgo personu nepārsniedz 327 eiro mēnesī un uz katru nākamo personu 229 eiro mēnesī (piemēram, trīs personu mājsaimniecības ienākumi nevarēs pārsniegt 785 eiro mēnesī). Izziņas par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/mājsaimniecības statusam izdod tāpat kā līdz šim uz 3 mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir darbspējīga persona, un uz 6 mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējas vecumā. Atgādinu, ka iesniegumus var iesniegt sociālajā dienestā un pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs klātienē vai ievietot pastkastītē pie sociālā dienesta, vai sūtīt elektroniski parakstītu uz sociālā dienesta e-pastu. Ja iesniegums būs atstāts pastkastē, sociālais darbinieks sazināsies ar iesniedzēju, lai precizētu informāciju. Iedzīvotāji uz konsultāciju pie sociālā dienesta darbiniekiem Gulbenē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 25675067. Aicinu iedzīvotājus, ja ir nonākuši grūtībās (nav iztikas līdzekļu, nav uzkrājumu un nevar nodrošināt pamatvajadzības), ar savu problēmu vērsties pie sociālā darbinieka. Mēs novērtēsim situāciju un sniegsim nepieciešamo atbalstu. Lūdzam sabiedrību, ja ir informācija, ka kādam iedzīvotājam ir kritiska situācija (īpaši sirmgalvjiem un ģimenēm ar bērniem), informēt sociālo dienestu, lai varam sniegt nepieciešamo atbalstu!”

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas