Gulbeniešiem mazliet vēl jāpaciešas 2

Pieslēgties pilsētas centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai varēs pēc projekta pabeigšanas
Gulbenes pilsētā ūdenssaimniecības attīstības projekta otrajā kārtā turpinās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi. Daudzviet privāto māju tuvumā jau ir ierīkots centrālais ūdensvads, tāpēc gulbeniešu interese par iespējām pieslēgties centralizētajai ūdens padevei un kanalizācijas sistēmai ir ārkārtīgi liela. Galvenie jautājumi ir: kā un kad varēs pieslēgties, cik tas maksās?

Par saviem līdzekļiem "Ir plānots, ka jaunus pieslēgumus varēs ierīkot tikai pēc projekta pabeigšanas, lai gan mēs uzskatām, ka tas nav pareizi. Neesam ieinteresēti likt cilvēkiem gaidīt. To ielu posmu iedzīvotāji, kur darbs jau ir pabeigts, var vērsties pie mums ar iesniegumiem," saka SIA "Alba"valdes loceklis un projekta vadītājs Romans Adamovičs. Pievadi no maģistrālēm līdz privātajām mājām iedzīvotājiem būs jāierīko par savu naudu. Eiropas nauda tam nav paredzēta.

 

Gulbenes būvvaldes vadītājs Jānis Ziemelis skaidro, ka pieslēgšanās ūdensvadam iedzīvotājiem būs pēc atvieglotiem nosacījumiem, nebūs nepieciešams tehniskais projekts, bet tehniskā apliecinājuma karte, ko izstrādās sertificēts speciālists.

 

 "Viņš būs tas, kurš noteiks, cik par šo karti jāmaksā. Iesakām vairākiem cilvēkiem apvienoties, jo tad maksa būs mazāka. Būvvalde šo karti tikai akceptēs," stāsta J.Ziemelis.

 

Arī uzņēmums"Alba ir gatavs iesaistīties tehniskās kartes izgatavošanā cenu politiku veidojot iedzīvotāju interesēs, lai iegūtu jaunus klientus ūdens patēriņam ilgtermiņā. "Daudzi uztraucas, ka ūdensvads neatrodas tieši pret viņu māju. Projekta rezultātā ūdensvads būs pieejams visiem. Pieslēguma vietas tiks parādītas. Dažu māju iedzīvotājiem tiešām nāksies ierīkot desmit vai piecpadsmit metru garāku pievadu," stāsta R.Adamovičs. Cik šie pakalpojumi maksās, šobrīd nevar pateikt, jo var mainīties ekonomiskā situācija. To, cik būs jāmaksā iedzīvotājam, lems novada dome.

 

"Alba" negūst labumu

Projektu ir izstrādājusi Gulbenes pašvaldība kopā ar Stradu pagastu. Tā izstrādāšanā "Alba" piedalījās tikai kā padomdevējs un konsultants. Arī projekta vadītājs nebija R.Adamovičs. Tad, kad projekts tika apstiprināts un to vajadzēja ieviest dzīvē, arī uzņēmums "Alba" tam piesaistīja savus līdzekļus, ņemot aizdevumu bankā 75 000 latu. Uzņēmums no tā sev labumu negūst .

 

"Esmu sarūgtināts, ka līdz šim brīdim saistībā ar projektu, man nav bijušas konstruktīvas sarunas ar novada domi. Ir bijusi tikai dažu deputātu interese, kā šo projektu iespējams pārtraukt, bet tas nav manos spēkos, jo tiek izlietota Eiropas nauda. Ja projekts tiks pārtraukts, visu līdz šim brīdim izlietoto naudu nāksies atmaksāt, bet tie vismaz četri miljoni latu," uzskata R.Adamovičs.

 

Arī Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa atzīst, ka projekta pārtraukšana nav tik viennozīmīga, jo tiek izlietota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda nauda. Priekšsēdētāju tāpat kā deputātus uztrauc vai iedzīvotājiem nenāksies par ūdeni un kanalizāciju maksāt vairāk, lai gan būtībā tas ir jautājums regulatoram.

 

Iekļaujas noteiktajā laikā

R.Adamovičs norāda, ka izbūves darbi notiek atbilstoši termiņiem. Lielākie izbūves darbi ir paveikti Aizkapu rajonā, Miera ielā, Ozolu ielā, Vidus ielas posmā no O.Kalpaka līdz Ozolu ielai. Šajās vietās ūdensvads ir pārbaudīts un tajā ielaists ūdens. Kanalizācijas sistēmu vēl palaist nevar, jo ir jāpabeidz pārsūknēšanas stacijas izbūve Zvaigžņu ielā, pie veikala "Apgāde" un Vidus un Brīvības ielas krustojumā. Darbi turpinās un drīzumā tiks pabeigti Brīvības ielā, Vidus ielā, Dzirnavu ielā.

 

Līdz gada beigām kanalizācija tiks ierīkota Bērzu ielā, posmā no Vidus ielas līdz Rīgas ielai, jo ūdensvads jau ir izbūvēts. Novembra beigās ūdensvads tiks ierīkots Stāķu virzienā. Novembra beigās tam varēs pieslēgties Stāķi un Šķieneri. Stāķos izbūvēs arī pārsūknēšanas staciju. Tas nozīmē, ka kanalizācijas ūdeņus no šiem ciematiem novadīs uz pilsētas ūdens attīrīšanas iekārtām. Darbi turpināsies arī 2010.gadā, kad ūdensvads un kanalizācija tiks ierīkota no Skolas un Nākotnes ielas līdz "Ceļmalām", Litenes ielas rajonā.

 

"Ja laikus saņemsim naudu no Kohēzijas fonda, projekts tiks īstenots noteiktajā laikā," sola R.Adamovičs.


Fakti

* Projekta kopējās izmaksas ir 6 282 321 lats.


* 74,9 procentus no izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Tie ir 3 897 645 lati. Valsts budžeta finansējums ir 433 334 lati jeb 8,3 procenti. Pašvaldības finansējums ir 874 603 lati jeb 16,8 procenti, kas jau ir apgūts.


* Neattiecināmo līdzekļu izdevumu plūsmu nodrošina SIA "Alba". Tie ir 1 076 738 lati.


* Līdz šā gada oktobrim 12 mēnešu laikā jau ir apgūti 60,9 procenti jeb 3 828 918 lati no visa projekta.


* Līdz projekta beigām ir atlikuši 11 mēneši, kuru laikā vēl jāveic darbi par 39,1 procentu.


* Šogad projekta darbu apjoms tiks veikts par 75 procentiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Vietējās ziņas