Gulbeniešus aicina pieteikties bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām

Gulbenes un Gulbenei tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, aicina pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas un notiks no 23. janvāra līdz 13. februārim Gulbenes sociālajā dienestā, Dīķa ielā 1, Gulbenē. Par to informē Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Anna Strapcāne.

"Pirmā – informatīvā smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas nodarbība notiks trešdien, 23. janvārī, no pulksten 18.00 līdz 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Ingu Dreimani, kā arī uzzināt vairāk par turpmākajām nodarbībām. Pārējās trīs atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, trešdienās, sākot no 30. janvāra no pulksten 18.00 līdz 21.00 Gulbenes sociālajā dienestā," precizē A.Strapcāne.

Uz nodarbībām tiek aicināts ikviens pilngadīgu, smēķējošs Gulbenes vai Gulbenei tuvējo apkaimju iedzīvotājs, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.
Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

Pieteikties var, izmantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot sekojošu informāciju – “Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Gulbenes grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru - 26180109. Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv

* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas