Iecerēts veidot Sarkanā Krusta apvienību

Latvijas Sarkanā Krusta Gulbenes novada komitejā šonedēļ notika sanāksme, kurā piedalījās Latvijas Sarkanā Krusta ģenerāldirektors Valdis Nagobads, kā arī sociālie darbinieki un pārstāvji no Lubānas, Alūksnes, Balvu, Varakļānu un citām Sarkanā Krusta komitejām un nodaļām, lai diskutētu par to, kā izvērst darbu pēc novadu reformas, un ieceri veidot četras lielas Sarkanā Krusta apvienības Latvijā.

"Tika izteikts priekšlikums veidot lielu Latvijas Sarkanā Krusta apvienību, kurā ietilptu Gulbenes, Alūksnes, Balvu un Madonas komitejas, jo šobrīd kopumā šajos rajonos ir 12 novadi. Dažos no tiem Sarkanā Krusta komiteju vispār nav," stāsta Gulbenes novada komitejas izpilddirektors Sīmanis Homčenko.  

V.Nagobads norādīja, ka būtu vēlams, lai visos 12 novados katrā darbotos arī Sarkanā Krusta komiteja, bet Latvijā tiktu izveidotas Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales Sarkanā Krusta apvienības ar centru kādā no novadiem, piemēram, Vidzemē šis centrs varētu būt Gulbenē, Alūksnē vai Balvos.

 

"Mūsu konkrētajā gadījumā no 12 novadu komitejām veidotu padomi, kas uz sanāksmi pulcētos reizi ceturksnī, kā tas noteikts statūtos, un apspriestu aktuālos Sarkanā Krusta darba jautājumus," saka S.Homčenko.

 

Gulbenes komitejai izteikts priekšlikums uzņemties Vidzemes apvienības centra padomes vadību, tomēr pagaidām S.Homčenko nav devis konkrētu atbildi, jo apzinās darba atbildību, vadot ne tikai Gulbenes novada komiteju, bet arī pārējo novadu komiteju darbu.

 

S.Homčenko ieteicis V.Nagobadam jaunizveidotās apvienības padomes priekšsēdētājiem ievērot rotācijas principu.

 

Kā ieguvums, izveidojot novadu apvienības, varētu būt savstarpējas pieredzes apmaiņa, bet komiteju vadītāji uzskata, ka pieredzes apmaiņa notiek jau šobrīd. Būs iespējams izstrādāt arī lielākus projektus, lai gan Latvijas Sarkanā Krusta organizācijā neesot cilvēka, kas varētu šos projektus vadīt, norāda S.Homčenko.

 

Šobrīd Gulbenes novada komiteja nodarbojas ar dažādiem labdarības pasākumiem, žēlsirdīgās māsas apmeklē vecos m vientuļos cilvēkus mājās, rīko donoru dienas, sarūpē humānos apģērbus un apavus, dala pārtikas pakas trūcīgajiem, organizē pirmās medicīniskās palīdzības sacensības skolu jaunatnei un tamlīdzīgi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas