Iedzīvotāji paši rokās ņem slotas

Gulbenē arvien biežāk daudzdzīvokļu māju pilnvarotās personas atsakās no kopējiem sētniekiem, kas apkalpo vairākas mājas un kurus algo "Gulbenes nami", lai nolīgtu darbam kādu cilvēku no pašu mājas iedzīvotāju vidus.

Pašvaldības SIA "Gulbenes nami" darbiniece Angelina Širokova "Dzirksteli" informē, ka šī tendence sākās pērn un turpinās šogad. Jau 19 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji izraudzījušies sētniekus paši, galvenokārt šo pienākumu pilda kāds no savējo vidus. Iedzīvotājus tā rīkoties mudinot gan vēlme taupīt savu naudu, gan viņu vēlme pēc lielākas kvalitātes.


Tā savs sētnieks ir daudzdzīvokļu mājām Rūdolfa Blaumaņa ielā 1a, Gaitnieku ielā 1a un 10, Līkajā ielā 28, Oskara Kalpaka ielā 17a, 45, 46, 64, Nākotnes ielā 2/1, 2/4, 2/5, 2/6, Rīgas ielā 19 un 58a, Skolas ielā 5/6, 5/7, 5/8, 5/9 un 5/1.
"Es saņemu uz rokas 109 latus mēnesī," "Dzirkstelei" stāsta gulbeniete, kura pieņēmusi iedzīvotāju piedāvājumu kopt vienas piecstāvu daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas un pagalmu. Viņa saka, ka ar atalgojumu ir apmierināta un arī darbs ir paveicams.


"Ja vienam "Gulbenes namu" sētniekam jāsakopj divu vai trīs māju pagalmi, tad tas prasa lielāku laiku nekā tagad cilvēkam, kuram iedzīvotāji uzticējuši kopt vienu vienīgo savas mājas pagalmu, kā arī ēkas koplietošanas kāpņu telpas. Tā ka iedzīvotāju apņemšanos pašiem rūpēties par kārtību savā mājā ir jāvērtē pozitīvi," saka A.Širokova.


45 dzīvokļu mājas, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 45, iedzīvotāju pilnvarotā persona Agita Skopāne "Dzirkstelei" stāsta, ka iedzīvotāju sapulcē pirms gada nolemts meklēt pašiem savu sētnieku un apkopēju vienā personā. Pieteikusies pašmāju iedzīvotāja, ar kuras darba kvalitāti visi esot apmierināti.

 

A.Skopāne klāsta, ka viņas pārstāvētajā daudzdzīvokļu mājā visi dzīvokļi, izņemot divus, ir privatizēti.


Agrāk "Gulbenes namiem" bija 16 sētnieki, tagad ir 11.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas