Iedzīvotājiem jauns projektu konkurss

Gulbenes rajona iedzīvotājiem ir iespējams iegūt naudu, iesaistoties jaunā projektu konkursā. "24.februārī Hipotēku bankas Klientu klubs "Mēs paši" ir izsludinājis projektu konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens, kuram ir laba ideja par apkārtnes labiekārtošanu, par novada, pilsētas vai pagasta tēla veidošanu un patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos.

Projekts var būt vērsts arī uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu vai sabiedriskā labuma vairošanu," informē rajona padomes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa. Projekta tēma var būt saistīta arī ar cilvēku izglītošanu, kā rezultātā tiktu veicināta iedzīvotāju pašnodarbinātība sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai.

 

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskas organizācijas, kā arī neformālas apvienības.

 

"Tās ir iedzīvotāju grupas, kuru dalībniekus apvieno īslaicīgs un pastāvīgs kopīgas darbības mērķis.

 

"Šādā apvienībā ir jābūt vismaz 3 cilvēkiem. Tie var būt pensionāri, jaunieši, daudzdzīvokļu namu īrnieki un tamlīdzīgi," skaidro J.Igaviņa. Projektu iesniegšanas termiņš ir 17.aprīlis. Viena projekta maksimālā pieprasītā summa ir 500 lati.

 

Projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu, kā arī dzīves un vides kvalitātes uzlabošanu Gulbenes rajonā. Plašāka informācija par konkursu gūstama rajona padomē, pilsētas domē un "Hipotēku bankas" Gulbenes filiālē.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas