Ielu remontam pretendē uz 2 miljoniem Eiropas naudas 1

Lai pretendētu uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcijas projektam, Gulbenes pilsētas domei līdz 17.oktobrim Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā jāiesniedz projekta pieteikums.

Gulbene ir starp 17 pilsētām, kas pretendē uz finansējumu aktivitātē "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai". Pilsētas domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs norāda, ka ministrijā ir jāiesniedz dokumentu kopums, kurā ir arī dokumenti, kas apliecina, ka pašvaldība projektam ir paredzējusi līdzfinansējumu, tādēļ 25.septembra sēdē deputātiem bija jālemj arī par domes līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 1. un 2.kārta."

Pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu

Šis jautājums sākotnēji nebija iekļauts domes sēdes kārtībā un tika skatīts kā papildjautājums, tādēļ deputātiem radās dažādi jautājumi. Uz tiem centās atbildēt pilsētas domes izpilddirektors un domes galvenais speciālists pašvaldības projektu izstrādē Ilmārs Lipiņš. Deputāti nolēma projekta finansēšanai pretendēt uz maksimālo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu 50 procentu apmērā no pašvaldībai noteiktās maksimāli pieejamās summas 2 322 803 latu apmērā jeb 85 procentiem no projekta attiecināmām izmaksām. Projekta apstiprināšanas gadījumā ir 2009.gadā tam jānodrošina pašvaldības līdzfinansējums 15 procentu jeb 409 906 latu apmērā. Projekta līdzfinansējums tiks segts no Gulbenes pilsētas domes 2009.gada budžeta.

Projekta gaitā iecerēts sakārtot Rīgas ielu no Dzelzceļa līdz Blaumaņa ielai, Oskara Kalpaka ielu no Dzelzceļa līdz Blaumaņa ielai, Līko ielu no Brīvības līdz Ozolu ielai, Ābeļu ielu no Brīvības līdz Oskara Kalpaka ielai, Ozolu ielu no Dzegužu līdz Rīgas ielai, Bērzu ielu no Rīgas līdz Brīvības ielai, Gaitnieku ielu, Raiņa ielu, Zvaigžņu ielas posmu līdz Naglenes ielai, Vidus ielu un Dzirnavu ielu.

Pārklāsies vairāki projekti

Projekta pirmās kārtas realizācija pārklāsies ar otro kārtu. Līdz ielu asfaltēšanas darbiem ir paredzēts sakārtot arī kanalizācijas akas. Akas tiks apsekotas un tām tiks veikti nepieciešamie darbi.

"Ielu segums uz visām centrālajām ielām būs tāds pats, kā uz Skolas ielas, ko šovasar sakārtojām par saviem līdzekļiem. Projekta gaitā, kur iespējams, paredzēts arī izveidot autostāvvietas, paplašināt autopieturas, kur būs nepieciešams, liksim barjeras un norobežojumus. Paralēli šim projektam cita projekta gaitā vēlamies četros pilsētas krustojumos uzlikt luksoforus un uz Blaumaņa ielas - regulējamu gājēju pāreju," norāda G.Stucka.

Luksoforus plānots izvietot Rīgas, Bērzu un Ozolu ielas krustojumā, Rīgas un Ābeļu ielas krustojumā, Oskara Kalpaka un Ābeļu ielas krustojumā un Skolas ielas, Oskara Kalpaka un Ozolu ielas krustojumā. Regulējamo gājēju pāreju plānots veidot uz Blaumaņa ielas pie veikala "Super Netto".

I.Lipiņš uzsver, ka ir svarīgi saplānot darbu secību, lai neiznāk, ka ielas segums tiek uzklāts vispirms un tikai tad, piemēram, sakārtos kanalizācijas akas vai veiks sagatavošanās darbus luksoforu uzstādīšanai.

"Savā ziņā šie visi projekti - gan ielu rekonstrukcijas, gan luksoforu uzstādīšanas, gan arī ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts - būs saistīti un pārklāsies," piebilst I.Lipiņš.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Prieks, ka Gulbene beidzot sarosās un iesaistās cīņā par naudām, nevis sēž maliņā un tikai vēro kā citi attīstās! Ceru, ka izdosies! Tā turpināt! :)

pirms 12 gadiem, 2008.10.06 18:39

Vietējās ziņas