Ienākumus atklāj novada deputāti

Deputātiem ir gan parādsaistības, gan skaidras naudas uzkrājumi
Turpinām lasītājus "Dzirkstelē" iepazīstināt ar mūsu deputātu, arī to, kuri ieņem algotus amatus novada domē, deklarētajiem 2010.gada ienākumiem. Šīs ziņas viņi ir snieguši Valsts ieņēmumu dienestam, kas savukārt publicējamo deklarāciju daļu ir publicējis savā interneta mājas lapā.

Īpašumā - māja, dzīvokļi un zeme Deputāts Normunds Audzišs pērn līdz nodokļu nomaksai ir guvis 105 346,76 latus lielus ienākumus. SIA "Dimdiņi Agro" viņam aprēķināta alga - 2160 lati, SIA "Dimdiņi Agro" dividendes - 6000 latu, SIA "Dimdiņi" alga - 4900 latu, SIA "Dimdiņi" dividendes - 92 032,26 lati, savukārt Gulbenes novada domē aprēķināta 254,50 latus liela alga. Deklarācijas iesniegšanas brīdī N.Audzišs savā deklarācijā ir uzrādījis 25 000 latus lielu skaidras naudas uzkrājumu. Savukārt viņa parādsaistības ir 25 330 lati. N.Audzišam pieder saimniecības ēka, māja un pirts Lizuma pagastā.


17 022,84 latus lielus ienākumus līdz nodokļu nomaksai pagājušajā gadā ir guvis deputāts Valtis Krauklis. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" aprēķinājusi 15 630,66 latus lielu algu, Gulbenes novada dome - 912,50 latus lielu algu, bankas procenti - 326,85 lati, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa - 152,83 lati. Deklarācijas iesniedzējam ir parādsaistības - 6612,55 eiro. V.Krauklim pieder akcijas 766 latu vērtībā akciju sabiedrībā "Latvijas Kuģniecība". Viņš ir nopircis dzīvokli par 1000 latiem. Deklarācijas iesniedzējam īpašumā ir divi dzīvokļi, divas garāžas, neliels zemes gabals lietošanā Gulbenē.


Gulbenes novada domes priekšsēdētājas vietnieka un deputāta Daiņa Švikas ienākumi pērn līdz nodokļu nomaksai bija 10 133,62 lati, no tiem Gulbenes novada domē viņam ir aprēķināta 9688,92 latus liela alga, saņēmis 195,20 latus lielu pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī guvis ienākumus no saimnieciskās un komercdarbības no SIA "L - Lata" - 249,5 latus. Viņam īpašumā pieder zeme un ēkas Gulbenes novadā. Deklarācijas iesniedzējs uzrādījis arī parādsaistības - 19 125 eiro.

Kāds ir novada domes nodaļu vadītāju atalgojums?

Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu nodaļas vadītāja, deputāte Saulcerīte Indričeva pērn līdz nodokļu nomaksai ir guvusi 13 996,11 latus lielus ienākumus. Gulbenes novada domē viņai aprēķināta 9692,79 latus liela alga, saņēmusi arī pensiju - 4303,32 latus. Savā deklarācijā ir uzrādījusi skaidras naudas uzkrājumu - 3000 latu. Viņai īpašumā ir zeme Jaungulbenes pagastā, bet kopīpašumā - māja un saimniecības ēkas Jaungulbenes pagastā.


11 473,33 latus līdz nodokļu nomaksai pērn ir nopelnījis Gulbenes novada domes Sociālās un veselības nodaļas vadītājs Jānis Antaņevičs. Gulbenes novada domē viņam aprēķināta 10 525,58 latus liela alga, savukārt SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" - 947,75 latus liela alga. Viņam ir īpašumā māja, saimniecības ēka un zeme Rankas pagastā. Deklarācijas iesniedzējam pieder 1,5 kapitāla daļas par summu 42 lati - akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka" un 2 kapitāla daļas par summu 24 lati Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas