Ierosina atbalsta pasākumus

Eiropas Komisija ierosinājusi pasākumus piena nozares atbalstam pašreizējās tirgus krīzes apstākļos. Tuvākajās nedēļās Komisija grozīs valsts atbalsta noteikumus, lai saskaņā ar krīzes pagaidu shēmu uz laiku ļautu dalībvalstīm sniegt atbalstu lauksaimniekiem līdz pat 15 000 eiro.

Izmaiņas dalībvalstu īstenotajā kvotu pirkšanas shēmas administrēšanā nodrošinās, ka iegūtās kvotas, kas ir valsts rezervē, netiks uzskatītas par daļu no valsts kvotas, pieņemot lēmumu, vai ir jāmaksā papildu nodeva.

 

Ja papildu nodeva tiek iekasēta, tad daļu, kas atbilst iepirktajai kvotai, var izmantot pārstrukturizēšanai. Lai izstrādātu ilgāka termiņa pasākumus, Komisija izveidos darba grupu, kurā piedalīsies dalībvalstu un Komisijas eksperti.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas