Iespēja saņemt jaunu datortehniku

Latvija E - lietu sekretariāts ir saņēmis pirmos projektu pieteikumus no vairākām pašvaldībām, tajā skaitā arī Gulbenes, lai to teritorijā esošajās skolās varētu saņemt jaunu datortehniku. Par to informē e - lietu ministra preses sekretāre Evita Naglinska.

Pašvaldībām 30 dienu laikā pēc uzaicinājuma vēstuļu saņemšanas ir jāsagatavo projektu iesniegumi. Piesakoties projektiem, pašvaldības varēs saņemt finansējumu, kas būs paredzēts datoru un multimediju tehnikas iegādei skolām, kā arī skolu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstībai.


E - lietu sekretariāts aicina pašvaldības iesniegt projektus, lai nodrošinātu savas skolas ar jaunām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas