Indeksēs visas pensijas, kas nepārsniedz 225 latus

Lai aizsargātu pensionārus no dzīves dārdzības pieauguma un saglabātu viņu pirktspēju līdzšinējā līmenī, 1.oktobrī tiks indeksētas visas vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas nepārsniedz 225 latus.

Jauno pensijas apmēru katrs pensionārs varēs aprēķināt pats, pašreizējo pensiju, neieskaitot piemaksu par darbu līdz 1996.gadam, reizinot ar atbilstošu indeksu. Piemaksa, kas piešķirta pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam, nav pensijas sastāvdaļa, tāpēc netiek indeksēta.

 

1.oktobrī pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 150 latus, indeksēs, piemērojot koeficientu 1,1731. Pensijām, kuru apmērs pārsniedz 150 latus, taču nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jeb 225 latus, piemēros indeksu 1,1574. Pensijas, kuru apmērs līdz šāgada 1.aprīlim nepārsniedza 150 latus, taču pēc aprīļa indeksācijas pārsniedza 150 latus, indeksēs, piemērojot indeksu 1,0457. Šis indekss kopā ar aprīļa indeksu (1,1068) veido to pašu indeksu, kas oktobra indeksācijā tiks piemērots pārējām šīs grupas pensijām, tas ir 1,1574.

 

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu indeksēs, piemērojot indeksu 1,1574. Piemēram, ja pašlaik cilvēks saņem 120 latu pensiju, tad pēc indeksācijas viņa pensija būs 140,77 lati (120 x 1,1731 = 140,77).

 

Oktobra indeksācijai kopumā būs nepieciešami 33,2 miljoni latu.

 

Pensijas, kas nepārsniedz 150 latus, 1.oktobrī indeksēs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu pieaugumu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Savukārt pensijas, kuru apmērs ir virs 150 latiem, taču nepārsniedz 225 latus jeb pieckāršo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru, indeksēs, ņemot vērā faktisko cenu indeksu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju patēriņa cenu pieauguma temps turpina samazināties.

 

Ar 2009.gadu reizi gadā - 1.oktobrī - indeksēs arī tās valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jeb 225 latus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas